Březen 2019

Jeden z baráků v rodinném táboře

Krátká historie rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau

„Transport pracovního nasazení: Na rozkaz služebny SS bude v pondělí 6. 9. 1943 vypraven pracovní transport s 5000 lidmi.“ Toto oznámení, zveřejněné dne 4. září 1943 v Denním rozkazu Rady starších, vyvolalo mezi terezínskými vězni značný rozruch…České WIZO ožívá

WIZO je Mezinárodní ženská sionistická organizace (anglicky: Women’s International Zionist Organisation, hebrejsky: ויצו, která vznikla už v roce 1920. Patří k nejstarším ženským organizacím vůbec. Od počátku se tato dobrovolnická organizace věnuje sociální péči, vzdělávání a problematice postavení žen,…


Rozpustilé poučení z historie purim-špílu

Purim je svátek nadmíru rozpustilý a nedílně k němu patří i purim-špíl, tedy divadelní ztvárnění příběhu Knihy Ester o pronásledování Židů, moudrosti a rafinovanosti moudrého Mordechaje a jeho neteře Ester, stejně jako o pádu arcilotra Hamana….


Z letiště přímo na poušť

Nové mezinárodní letiště na jihu země bylo vedle vysokorychlostní železnice jedním z dalších dlouho očekávaných dopravních projektů v Izraeli. Letiště se nachází na jihu Izraele zhruba 18 kilometrů od města Ejlat, nedaleko malebného údolí Timna a vedle…


Literatura s Davidovou hvězdou

Nedávno uzavřený osud spisovatele Amose Oze jsme si připomněli v medailonku otištěném v Maskilu č. 5, až nyní však vyšla Ozova další kniha MEZI SVÝMI (hebr. Bejn chaverim), která v hebrejském originále spatřila světlo světa v Jeruzalémě v roce 2012…


Bejt Simcha pohledem koordinátorky Olgy Melzochové

Proč ses Olgo rozhodla spolupracovat s Bejt Simcha? Byla to vlastně shoda náhod, kdy jsem před lety na fakultě v začátcích doktorského studia na téma dějiny reformního judaismu narazila právě na inzerát reformní židovské komunity. Přihlásila jsem…Místo waflí a hranolků rovnou do parlamentu

EUJS – European Union of Jewish students sdružuje lokální unie, jako je naše Česká unie židovské mládeže, a každoročně pořádá několik akcí po Evropě. V samotném srdci Evropy, v Bruselu, proběhl letos od 17. do 21….