Duben 2019

Jablečný koláč z macesové mouky

Pokud jsme vyklidili své spíže od chamecu a nechceme péct žádné kynuté buchty, přijde každý dobrý recept na macesový moučník košer le-pesach vhod. Redakce Maskilu se rozhodla s vámi o jeden takový podělit. Koláč z jablek a…


Co se zbylými macesy?

Macesy se o Pesachu stávají potravinou číslo jedna. Kromě toho, že je během osmi dní svátku Pesach přikázáno jíst nekvašený chléb, je zároveň zakázáno jíst jakékoliv jiné pečivo (respektive vše, co je chámec). Pokud tedy…


Jakou ČUŽM chceme

Jakou ČUŽM chceme? Funkční a vzkvétající mládežnická organizace je jednou z důležitých, byť často opomíjených součástí židovské komunity. Měla by sdružovat mladé židy, poskytnout prostor na vzdělávání a zábavu, sloužit jako otevřená platforma… Ale co od…


Teplický templ ožívá ve 3D

To, že teplická židovská obec byla jednou z nejvýznamnějších a nejpočetnějších v celém Československu (mezi válkami přes 7000 členů) a že její někdejší Nová synagoga (německy der Neue Tempel) v samém středu města byla až…


Literatura s Davidovou hvězdou

Knihy židovských autorů, případně se židovskou tematikou, které vyšly v poslední době Izrael je stále aktuálním tématem nejen pro politology či hebraisty, ale i pro křesťanské historiky. Hlubokou znalost tématu prokazuje i autor nové knihy z nakladatelství…


Pozvánka do Vídeňského židovského muzea

Oči Brazílie – tak se jmenuje Výstava fotografa Kurta Klagsbrunna (1918–2005). Klagsbrunn je vídeňský rodák, jeho rodina vlastnila dobře prosperující obchod s uhlím a otec byl významným fotbalovým funkcionářem. Fotograf se chtěl původně stát lékařem,…


Purim v Bejt Simcha

Letošní purimové oslavy v Bejt Simcha byly bujaré, jak to má být. Nejdříve jsme společně přečetli Megilat Ester a nezapomněli jsme „vymazat“ Hamanovo jméno dostatečným dupáním a řehtáním na řehtačky. Po části duchovní následovala část gurmánsko-relaxační….


Všechna ta protivenství, jež nás potkala roku 1389

Letos o Pesachu si – jako každý rok – připomínáme nejen vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. Zároveň s tím, zejména v rámci pražské obce a její specifické liturgie, i jedno o mnoho smutnější, přesto však zásadní…


Několik pesachových zastavení

Šabat, který je před Pesachem, letos 13. dubna, se nazývá šabat ha-gadol. Tradičně o tomto šabatu mívá rabín v synagoze kázání, jehož tématem je svátek Pesach. Mnohdy káže o pesachových pravidlech kašrutu, která jsou složitější…