Loučení se starou synagogou

Poslední večeře

Bejt Simcha V pátek 13. prosince se ve starých prostorách Bejt Simcha, tedy v Maislově 4 naposledy slavil Kabalat Š,abat, který byl zároveň rozloučením s touto „podzemní“ synagogou i místem setkávání. Jak zmínil Michal Spevák, předseda BS, přineslo nám toto místo mnoho pěkného a díky rokům zde stráveným se Bejt Simcha posunula v mnohém dále, ujasnila si své místo v rámci české židovské komunity, přijala nové členy, někteří nás naopak opustili. Nyní míříme do nového, tedy na radnici pražské židovské obce. Zde se budou vždy ve třetím patře, pod portrétem císaře Františka Josefa, odehrávat bohoslužby, přednášky i společenské akce Bejt Simcha. Staneme se tedy součástí chodu celého „domu“ a svým způsobem širší komunity, někdy s trochu odlišnými názory, ale i to je obohacení. Pro návštěvníky bohoslužeb a akcí Bejt Simcha, které se zde už konají, z toho ovšem plynou větší nároky na respektování bezpečnostních opatření. Pokud nejste členy nebo členy – přáteli BS, musíte se na akce VŽDY předem nahlásit, s sebou mít občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Neznámé a předem nenahlášené osoby nebudou do prostor židovské obce vpuštěny. Ochranka má povinnost každého zkontrolovat a s ohledem na množící se antisemitské útoky ve světě, je to pro bezpečí nás všech.