Rotem Manor: Zapomněla jsem své heslo

Realita dokáže být mimořádně překvapivá, obzvláště když je zobrazena v umění. V obrazech Rotem Manor je univerzum znázorněno jako série výstředních vizuálních prostředí, která jsou plná nekonvenčních a nepředvídatelných vizí. Účelem umění je nabídnout nový pohled na svět kolem nás, nový, neotřelý potenciál k pochopení známé krajiny a okolností.

Realita, kterou Manor vytváří, je pestrá, poutavá a propojuje situace, které nemohou v našem světě existovat. Jedná se o záhadu, nerozluštitelné heslo, které se objevuje na plátně a které povzbuzuje diváka, aby rozluštil tvary, objekty a příběhy, které na něm jsou vyobrazeny, a aby tak objevil novou realitu.

Podobně jako děti vymýšlí realitu, která je výsledkem volné, bezmezné představivosti, vytváří svou osobitou realitu Rotem Manor. Tato realita vypadá občas přirozeně a celistvě, velmi často se ovšem zdá, že je zcela nereálná. Styl obrazů je naivní, dětský, obsahy ovšem nejsou vždy příjemné ani uklidňující.

Mnohé z obrazů vykreslují situace chaosu nebo zkázy. I když vypadají nádherně a pestře, jejich interpretace a analýza vyvolává rozpaky a občas i znepokojivé pocity.

Interpretace děl Rotem Manor se mohou různit, každopádně diváky umělkyně zve na cestu do neznámých světů, které vytvořila sama pro sebe. Účelem je otevřít mysl diváka světu představivosti, fascinace a překvapení.

Rotem Manor je izraelská malířka narozená v roce 1984. Výstava v Galerii Hale C je její první výstavou v Praze. V Izraeli vystavuje samostatně a v rámci skupinových výstav a vyhrála za své umění mj. Cenu Ministerstva kultury Státu Izrael v kategorii mladých umělců.

Výstava obrazů: 28. 2. – 31. 3. 2020

Kurátor: Hagai Segev

Galerie Hala C, Lihovarská 12, Praha 9 https://www.galeriehalac.cz/cs/