Prosinec 2021

Literatura s Davidovou hvězdou

Židé v poválečném státě Název knihy Není přítel jako přítel možná budí klamný dojem, že jde o beletrii, ale edice České moderní dějiny nakladatelství Academia a podtitul Židé v národním státě Čechů a Slováků 1945–1948 vše…


Požehnání třinácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž věnčíš Izrael krásou. Když se Jáchym probudil po oné noci, kdy ve svém pokoji namaloval obraz tančícího páru a dítěte, kteří se na sebe navzájem dívají, zprvu…