Historie


Nisko 1939

Ostrava – Katovice – Vídeň – tři města, která mají společné to, že jejich židovské obyvatelstvo bylo vybráno do vůbec prvního transportu na východ, který jel po trase Ostrava – Bohumín – Krakow – Tarnow…


Synagoga v České Lípě

Svatostánek, který stál v severočeském městě pouhých sedmdesát pět let. Nová synagoga v České Lípě – lépe, neboť po celá staletí se zde tímto jazykem mluvila drtivá většina zdejšího obyvatelstva, bychom měli uvést název i…


Synagoga v Kladně

O stavbě synagogy v Kladně bylo rozhodnuto v roce 1884, již 32 let poté, co Židé dostali povolení se sem stěhovat. Podle velikosti stavby lze předpokládat, že Kladno se stalo během průmyslové revoluce atraktivním městem….


JDC a nástup demokracie v Československu

Vzpomínka  Yechiela Bar Chaima, který působil po roce 1989 jako zástupce JOINTu pro Československo. JOINT tedy JDC tedy Americký židovský distribuční fond byl na seznamu nežádoucích organizací v Československu od roku 1950. Ovšem problémy začaly…


Po stopách portugalských židů

Ve dvacátých letech dvacátého století cestoval Portugalskem jeden polský žid. Přišel do vesnice Belmonte, kde si všimnul povědomých symbolů. Zeptal se místního muže: „Vy jste židé?“ Muž ho důrazně umlčel. „My jsme poslední židé na…


Synagoga Radnice

Radnická synagoga se nachází v bývalém židovském ghettu i s některými původními domky. Jedná se o ojediněle dochovaný urbanistický celek. Synagoga byla postavena ve stylu pozdního baroka v roce 1781, zřejmě v souvislosti s reformami…


Sto let Miroslava Kárného

V září uplynulo 100 let od narození zakladatele Terezínské iniciativy Miroslava Kárného Zakladatel Terezínské iniciativy Miroslav Kárný se narodil 9. září 1919 v Praze. V padesátých letech odešel z Prahy do Kladna, kde nastoupil na místo…


Synagoga ve Frýdku-Místku

Mí sto, kde stávala ve Frýdku-Místku synagoga, se identifikuje velmi těžce. V době socialismu se dokonale povedlo přetvořit map u mě sta. Zákoutí se starými domy se proměnila v čtyřproudové silnice, které rozkrájely mě sto…


Jak megalomanství zničilo skvost

Když neznalý turista přijde do historického centra Bratislavy, náhle ho šokuje, že na místě označeném jako Židovská čtvrť stojí čtyřproudová dálnice s ironickým názvem „Staromestská“. Letos je tomu jen padesát let, co tady stála malebná…