Rabínské slovo


Počátky jsou těžké i pro židovskou rozvědku

Podobně jako Theodor Herzl roku 1897 prohlásil: „V Basileji jsem založil židovský stát“, tak o tři tisíce let dříve mohl Mojžíš prohlásit: „V Páranské poušti jsem založil Mossad“. Právě v této paraše Šlach lecha שלח…


Lag ba-omer 2020

Období počítání omeru ve stínu pandemie COVID-19 Purimové oslavy nebyly již tak bezstarostné a veselé, jak jsme na ně byli v minulosti zvyklí. Celý svět zachvátila pandemie nového koronaviru, která nás neopouští ani o měsíc…


Víra v období COVID-19

V tomto složitém období pro celou židovskou komunitu a společnost, přinášíme několik povzbuzujících slov. Vážení členové Bejt Simcha, milí přátelé, dovolte mi obrátit se na vás v souvislosti se současnou nesnadnou situací. Naše společnost v těchto…


Třísté výročí narození Vilenského Gaona

Ha-Gaon rabi Elijahu, HaGRA הגר“א – הגאון רבי אליהו Rabi Elijahu ben Šlomo Zalman z Vilniusu nebo prostě Vilenský Gaon (Génius) se narodil prvního pesachového dne, 15. nisanu roku 5480 (23. dubna 1720) v městečku…


Šlachmones rebeho Levi Jicchaka

V pondělí, 9. března večer, ihned po skončení Esteřina půstu, zahajujeme večerní modlitbou a čtením Esteřina svitku – מגילת אסתר náš nejveselejší svátek Purim. Připomeňme si, že o Purimu máme vyplnit čtyři micvy – přikázání,…


O Novém roku stromů a o sladkých fících

V pondělí 10. února slavíme Tu bi-švat –ט“ו בשבט   neboli Nový rok stromů – ראש השנה לאילנות, který, jak nám název napovídá, připadá na 15. den měsíce švat. Přestože se tento den nazývá Novým rokem…


Půst desátého tevetu a rodinná pomsta nacistům

V úterý, 7. ledna držíme Půst 10. tevetu – תענית עשרה בטבת. Tento den zahájila babylónská vojska krále Nebúkadnesara II. roku 588 př. o. l. obléhání Jeruzaléma. Druhá kniha Královská 25,1–2 uvádí: וַיְהִי בִשְׁנַת הַתְּשִׁיעִית…


Chanuka

…jenž jsi učinil v oněch dnech zázraky našim otcům v tomto čase V neděli večer, 22. prosince zapálením prvního chanukového světla zahajujeme náš osmidenní svátek Chanuka. Svátek slavíme na památku zázraku s malým množstvím oleje,…


Čemu se učíme v paraše Chajej Sara

O šabatu, který připadá na 23. listopad, čteme v synagogách parašu Chajej Sara (1. Mojžíšova 23,1-25,18)  Paraša začíná slovy …וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה – [Doba] života Sáry byla… Paraša tedy začíná slovem život, ale ve skutečnosti začíná…