Tradice a praxe

Archeologie, exodus a pesachový seder

Když si na Pesach v roce 2001 rabín David Wolpe připravoval drašu pro svou synagogu v Los Angeles, nepředpokládal, že by způsobila nějakou zásadnější reakci. Koneckonců jeho obec byla konzervativní, takže biblická kritika a archeologie v ní nebyly…


Nebudeš jíst nic kvašeného

Blíží se Pesach a s ním nejen slavnostní sederová večeře, ale také celý týden, kdy bychom se měli vyhnout kvašenému. Celý svůj jídelníček bychom měli postavit na macesech a macesové mouce – a to je výzva….


Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 3.

Moše ben Maimon, zvaný Maimonides, lékař, filozof, dajan a rabín se narodil do rodiny dajana a lékárníka v Córdobě roku 1138, zemřel roku 1204 v Káhiře a pohřben je v izraelském Tiberias. Maimonidovými pro židovstvo nejpodstatnějšími…


Židovství v lázeňském městě

S Chaimem Kočím o obnově duchovního života v karlovarské židovské obci a o práci pro českou židovskou komunitu na plný úvazek Jste zodpovědný za duchovní život židovské obce v Karlových Varech. Co to znamená a co přesně je…


Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 2.

Minule jsem psala, že počátky etablované Chevry kadiši, jsou historicky nejasné. Snad ji sem přenesli vyhnaní španělští a portugalští Židé. Již v roce 1410 byl v Arles založen spolek Malbišej arumim (v překladu: Ti, kteří…
Požehnání patnácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž snímáš spánek z mých očí a dřímotu z mých víček. Uplynuly dva dny od chvíle, kdy Jirka viděl na Instagramu svojí mámy svoji vlastní malbu, pod kterou se nashromáždilo…


Tu bi-švat, péče o planetu a vegetariánství

V průběhu roku oslavujeme nový rok hned několikrát. A stejně jako nás Pesach obrací směrem ke komunitě a Roš ha-šana nás obrací do nitra nás samých, Tu bi-švat nás obrací směrem k přírodě. Tento svátek, nazývaný také…