Tradice a praxe

Požehnání šesté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž odíváš nahé. Přes hřejivé říjnové slunce se převalil těžký mrak. Po druhém telefonátu s matkou onoho čtvrtečního odpoledne už Jirka nebyl schopen žádné další pracovní činnosti. Skutečnost,…


Dopis kantora

Milí členové, vážení přátelé, brzy budeme slavit svátek Pesach, který zpřítomňuje příběh o vyvedení z Micrajim slavnostní večeří se symbolickými pokrmy – sederem. Pesachový seder se skládá z mnoha krůčků, ze kterých bych na tomto místě…


Požehnání páté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž otvíráš oči slepým Bylo úterý odpoledne – od okamžiku, kdy se na YouTube objevilo nešťastné video, na kterém Jáchym Herink zesměšnil a ponížil spolužačku Stoupovou, uplynulo již…


Jak na Pesach v nelehké době

Pesach mám spojený se vzpomínkami na opulentní sedery v různých koutech světa, pražské komunitní večeře, první oslavy s dětmi a na setkání s rodinou a přáteli. Letos je všechno jinak. Na druhou stranu se možná lépe dokážeme…


POMLUVY – LAŠON HARA

Pohled psychiatra … „Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.“ (Žalm Davidův. Český ekumenický překlad.) Slovo má velkou sílu. Konstruktivní… nebo destruktivní. Dokáže velmi citelně ublížit, ničit vztahy i změnit názor okolí…


Už tam budem, Mojžíši?

Pesach se blíží a nově vzniklá platforma JCC (Jewish Community Center, o kterém přineseme bližší informace v některém z dalších čísel, přináší české, a případně i slovenské, židovské i nežidovské veřejnosti zbrusu novou pesachovou Hagadu. Hagada patří…


Požehnání čtvrté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, že jsi mě učinil k obrazu svému. Táňa Vlčková neměla z rozhovoru s Jitkou a Jirkou vůbec dobrý pocit. A co hůř, neměla hlavně dobrý pocit ze sebe samotné. Řekla si,…


Tu bi-švat, Nový rok stromů

Tu bi-švat, Nový rok stromů, je pro mě každý rok milá připomínka toho, že už se blíží jaro. Jenom ta představa, že v Izraeli začínají kvést mandlovníky mi dodává optimismus, že i když to tak…První chanuková svíčka v Památníku ticha

Úspěšně započatá tradice zapalování první chanukové svíce na setkání pod názvem Světlo pro naději, které organizuje pražská židovská obec v Památníku ticha v pražském Nádraží Bubny, byla letos také poznamenána pandemií coronaviru. Omezený počet možných účastníků,…