Tradice a praxeV Olomouci je o šabatu minjan skoro vždy

Rozvoj náboženského života v olomoucké židovské obci a specifika moravského židovství očima vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona. Na úvod bychom možná měli vysvětlit, jaká je vaše role v olomoucké obci a vztah k jejich náboženskému životu. Jakožto…


W.O.W.

Women of the Wall, zkráceně také WOW, je skupina židovských žen usilujících o stejná práva, jaká jsou dopřána židovským mužům u Západní zdi. To znamená, že požadují možnost svobodně se modlit, číst ze svitku Tóry, ale…


Skromně, ale hezky…

Letošní svátek Šavuot byl plný otazníků a nečekaných odpovědí. Reformní židé slaví svátek shodně, jako je tomu v Erec Jisrael, jeden den. Ale tradiční židé se hlásí k tradici oslav v galutu – vyhnanství, tedy slaví dny…Pod horou Sinaj

Jaké náboženské závazky jako progresivní židé přijímáme? Z jakého důvodu a kdy? Na jak dlouho? Má to celé vůbec smysl? Tohle jsou legitimní otázky, které si klade nejspíš každý z nás. V době, kdy světu vládne vědecký diskurz…


Autorita Tóry ve stínu biblické kritiky

Minule jsme se podívali na to, jak nedostatek archeologických důkazů pro východ Hebrejců z Egypta nemá zásadní vliv na naše slavení Pesachu. Teď je na řadě další otázka, mnohem nebezpečnější – co udělá s naším židovstvím biblická…


Progresivní židovství liberecké obce

S rabínem Davidem Maxou o náboženském životě Židovské obce Liberec a taky o progresivním judaismu v České republice Nejsou to ještě ani dva roky, co jsme spolu mluvili u příležitosti vaší rabínské ordinace a stal jste…


Archeologie, exodus a pesachový seder

Když si na Pesach v roce 2001 rabín David Wolpe připravoval drašu pro svou synagogu v Los Angeles, nepředpokládal, že by způsobila nějakou zásadnější reakci. Koneckonců jeho obec byla konzervativní, takže biblická kritika a archeologie v ní nebyly…