Tradice a praxe

Požehnání čtvrté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, že jsi mě učinil k obrazu svému. Táňa Vlčková neměla z rozhovoru s Jitkou a Jirkou vůbec dobrý pocit. A co hůř, neměla hlavně dobrý pocit ze sebe samotné. Řekla si,…


Tu bi-švat, Nový rok stromů

Tu bi-švat, Nový rok stromů, je pro mě každý rok milá připomínka toho, že už se blíží jaro. Jenom ta představa, že v Izraeli začínají kvést mandlovníky mi dodává optimismus, že i když to tak…První chanuková svíčka v Památníku ticha

Úspěšně započatá tradice zapalování první chanukové svíce na setkání pod názvem Světlo pro naději, které organizuje pražská židovská obec v Památníku ticha v pražském Nádraží Bubny, byla letos také poznamenána pandemií coronaviru. Omezený počet možných účastníků,…


Pohřebiště v Brandýse nad Labem

pro nehalachické členy židovské komunity začne fungovat zhruba za půl roku Pohřbívání nehalachických členů širší židovské komunity, kteří chtějí být pohřbeni na židovském hřbitově podle židovských tradic (tedy nikoliv zpopelněni) bylo dlouho neřešitelným problémem. Nyní…


Chanukový dopis

Vážení přátelé, přijměte prosím srdečný pozdrav a zamyšlení k přicházejícímu svátku Chanuka. Slovo חנוכה „chanuka“ můžeme překládat jako „zasvěcení“, lze jej ovšem klást také do souvislosti s termínem חנוך „chinuch“ – vzdělávání. Co nás svátek…


Birchot ha-šachar

Přinášíme první dva příběhy z patnácti příběhů – požehnání Birchot ha-šachar Požehnání první Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž jsi dal kohoutu dovednost rozlišovat mezi dnem a nocí. Bylo slunečné čtvrteční říjnové odpoledne, příjemně…


Trable s láskou…

Vtipy jsme vybrali z knihy Horacy Safrina Przy szabasowych świecach, Wieczór drugi. Láska má, jak vidno, různou podobu. Fajwel přišel na návštěvu k Icikovi. Zatímco si povídali, přinesla jim žena nevalné krásy na stůl vodku a něco…