Chanuka

Jak se slavila Chanuka jinde

Oslava Chanuky na židovské obci Brno V neděli druhého prosince se konala oslava Chanuky na brněnské obci. Na pestrý program dorazilo okolo sto třiceti lidí, zhruba z jedné čtvrtiny se jednalo o děti. Chanukové setkání…


Chanuka

 …je svátek, kdy si připomínáme vítězství zbožných Židů nad řeckými vládci, kteří v oné době vládli mocné Ptolemaiovské říši, jejíž součástí byla i Svatá země. Jinými slovy, jednalo se o střetnutí helénského světa a židovství….


Happy Chanuka

Nechcem sa tu zaoberať históriou Chanuky, lebo podobných článkov ponúkne toto číslo určite viac. Pokúsim sa priblížiť premeny, ktorými v posledných desaťročiach prešiel tento sviatok v Bratislave. V dôsledku tragédie šoa sa radikálne zmenila štruktúra…Chanuka a zajímavé pasáže z knih Makabejských

V úterý 12. prosince večer zažehnutím první svíce a pronesením tří požehnání zahájíme náš osmidenní svátek Chanuka. Svátek je vzpomínkou na boje a vítězství Makabejských proti tyranii Antiocha IV. Epifana (175-164 př.o.l.). Povstání Hasmonejských vypuklo…