LGBT

Židovská halacha, politika a lidé LGBT+

Lidmi LGBT+ rozumíme lesby, gaye, bisexuály, transsexuály a transgendery, dále intersexy, asexuály a queer lidi (lidé s nevyhraněnou nebo fluidní genderovou identitou, také lidé, kteří se odmítají zařadit do některé z předešlých škatulek). Hlavními zdroji…