Masaryk

Slovenští Židé a vznik Československa

Podľa Stefana Zweiga Rakúsko Uhorsko na prelome 19. a 20. storočia predstavovalo „zlatý vek istoty“.[1] Po prehranej prvej svetovej vojne bolo všetko inak. Monarchia sa rozpadla a s ňou zmizli aj istoty, ktoré ponúkala svojím obyvateľom…