Purim

Purim v Bejt Simcha

Letošní purimové oslavy v Bejt Simcha byly bujaré, jak to má být. Nejdříve jsme společně přečetli Megilat Ester a nezapomněli jsme „vymazat“ Hamanovo jméno dostatečným dupáním a řehtáním na řehtačky. Po části duchovní následovala část gurmánsko-relaxační….Rozpustilé poučení z historie purim-špílu

Purim je svátek nadmíru rozpustilý a nedílně k němu patří i purim-špíl, tedy divadelní ztvárnění příběhu Knihy Ester o pronásledování Židů, moudrosti a rafinovanosti moudrého Mordechaje a jeho neteře Ester, stejně jako o pádu arcilotra Hamana….