Roš-hašana

Prsten krále Šalamouna

Zamyšlení k Roš ha-šana o pokoře Jednoho dne se král Šalamoun rozhodl pokořit svého věrného ministra, Benaju ben Jehojadu. Řekl mu: „Benajo, existuje prsten, po kterém toužím, a chci, abys mi ho přinesl.“ Benaja pravil: „Můj…


Roš ha-šana je dnem soudu

Neděle 29. elulu (9. září) byla posledním dnem židovského roku 5778 – ח“תשע. V pondělí a úterý 1. a 2. tišri (10. a 11. září) slavíme Roš ha-šana – nástup nového roku 5779 – תשע“ט….