Slovensko

Happy Chanuka

Nechcem sa tu zaoberať históriou Chanuky, lebo podobných článkov ponúkne toto číslo určite viac. Pokúsim sa priblížiť premeny, ktorými v posledných desaťročiach prešiel tento sviatok v Bratislave. V dôsledku tragédie šoa sa radikálne zmenila štruktúra…


Vizionár

Zasadnutie predstavenstva ŽNO Bratislava v novembri 1967 začalo minútou ticha. Bolo venované pamiatke člena výboru, architekta, staviteľa, maliara, zberateľa judaík, vizionára a (nie z vôle vlastnej) aj dobrodruha Eugena Bárkányho, ktorý zomrel niekoľko dní predtým….


Z Prahy (a Německa) o slovenském židovství

V rámci toho česko-slovenského čísla jsme oslovili Silvii Nürnberger, která dnes pracuje jako psychiatrička a psychoanalytická terapeutka v Německu a se kterou se znám ještě z akcí Československé unie mládeže z již dávných devadesátých let….


Slovenští Židé a vznik Československa

Podľa Stefana Zweiga Rakúsko Uhorsko na prelome 19. a 20. storočia predstavovalo „zlatý vek istoty“.[1] Po prehranej prvej svetovej vojne bolo všetko inak. Monarchia sa rozpadla a s ňou zmizli aj istoty, ktoré ponúkala svojím obyvateľom…