Michal Spevák: Nic nového pod sluncem

(Kniha Kazatel, kapitola 1, verš 9) Strašné, odporné, hnusné, zvrácené, neospravedlnitelné. Tak jsem vnímal teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října já, a věřím, že i všichni v Bejt Simcha. Zase vraždili Židy, nic nového…


Rabín David Peter: Vkradla se k nám nenávist

Dny, které teď po krvavém a násilném přepadení našich židovských souvěrců Hamásem prožíváme, naplno obnažily zlý fenomén, který jsme jaksi nechtěli vidět, natož si ho přiznat: nenávist… Říká se, že je plno věcí, symbolů, náznaků,…


Rabínka Kamila Kopřivová: Katastrofa duše

„Ze churban nefeš,“ je neděle 8. října odpoledne, druhý den svátku Simchat Tora, a já připravuji velkou konvici kávy ve svém malém londýnském bytě, když mi tahle slova poprvé zaznějí v uších. „Tohle je katastrofa duše,“…


Rabín Daniel Mayer: Kdo je dnes Amálek?

Běda dni, v němž spili se hříšníci,utečenci bezejmenní a blouznivci.Vpadli k nám se zbraní smrtícía se sekyrami jako dřevorubci. Již prošli branami, i zdi prolomili.Spojili se v roty, v šiky se srazili.Zpívali, výskali, na plen…


Společně pro Izrael 

Česko je hlasem Izraele v Evropě Společně pro Izrael, takto zněl název veřejného shromáždění, které uspořádala Federace židovských obcí v České republice (FŽO) na podporu Státu Izrael a jeho obyvatel. Ve středu 1. listopadu 2023…


Dopis brněnské obci

Sestry a bratři, tímto oslovením se oslovovali staří členové židovské obce, když jsem v 90. letech začal chodit do synagogy. Vzpomínám si, že mě to oslovení zaráželo, ale cítil jsem za ním zkušenost, kterou spolu…