Září 2021

Nejen k Vysokým svátkům

Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot jsou nejvíc nabitým svátečním obdobím židovského roku. Svým způsobem stojí v zrcadlovém odrazu k Pesachu a Šavuot. Obě období konstituují židovskou identitu a pozitivní program židovství. Spojení Pesachu a…Požehnání desáté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž jsi mi dal vše, co potřebuji. Toho pondělního večera byl u Herinků doma každý sám. Odpoledne se podařilo dohodnout, jak napravit újmu, kterou Jáchym Herink se svými…


Pamatuj na toto Roš ha-šana

Bylo pozdní odpoledne, středa 13. září 1939, a já jsem nasedl na tramvaj číslo 5, jak jsem dělával často během posledních tří let, a jel jsem z mého domu na Dolní ulici č. 5 na…Ekologické poselství judaismu pro 21. století

Příběh stvoření začíná od přírody. Nejdříve B-h tvoří nebesa, vody, zemi, rostliny, zvířata. Člověk přichází až jako poslední. Znamená to, že je takovou “třešničkou na dortu”, anebo spíše, že je až posledním kouskem skládačky? Vztah…


Kapitoly z hádanek Starého židovského hřbitova v Teplicích

Rabín Naftali Hirz Emden a amsterdamské dílo Mesilas ješarim Židovské osídlení Teplic patří k jedněm k nejstarobylejším v Čechách. Židé jsou zmiňováni jako usedlá komunita ve městě, patřící v té době k teplickému klášteru benediktinské řehole, již k roku 1414. Doložené starší…


Proti proudu času

S dnešní trojicí knih nahlédneme do minulosti. Ostatně stálo by za malý průzkum, kolik procent z nově vydaných knih se židovskou tematikou se zabývá dobou minulou. Došli bychom k až nečekaně vysokým číslům… Je to samozřejmě dáno na…


MiS: Kateřina Mikulcová

Katko, děkujeme!

Už je to tak, s posledním číslem uplynulého židovského roku jsme se rozloučili v roli šéfredaktorky s Katkou Mikulcovou, která několik let vedla náš časopis Maskil. Nebyl to odchod nečekaný, nýbrž dlouho plánovaný, a tedy i snad dobře…


Kdo je nová redaktorka Anna Bendová?

Co děláš a čím se zabýváš kromě redakce Maskilu? Píšu, fotím, cestuji – to jsou mé tři největší vášně. Dále také hudba a vůbec umění obecně. Chtěla jsem si trochu prohloubit svůj zájem o židovství,…