Rabínské slovo

Šlachmones rebeho Levi Jicchaka

V pondělí, 9. března večer, ihned po skončení Esteřina půstu, zahajujeme večerní modlitbou a čtením Esteřina svitku – מגילת אסתר náš nejveselejší svátek Purim. Připomeňme si, že o Purimu máme vyplnit čtyři micvy – přikázání,…

Číst dále

O Novém roku stromů a o sladkých fících

V pondělí 10. února slavíme Tu bi-švat –ט“ו בשבט   neboli Nový rok stromů – ראש השנה לאילנות, který, jak nám název napovídá, připadá na 15. den měsíce švat. Přestože se tento den nazývá Novým rokem…


Půst desátého tevetu a rodinná pomsta nacistům

V úterý, 7. ledna držíme Půst 10. tevetu – תענית עשרה בטבת. Tento den zahájila babylónská vojska krále Nebúkadnesara II. roku 588 př. o. l. obléhání Jeruzaléma. Druhá kniha Královská 25,1–2 uvádí: וַיְהִי בִשְׁנַת הַתְּשִׁיעִית…


Chanuka

…jenž jsi učinil v oněch dnech zázraky našim otcům v tomto čase V neděli večer, 22. prosince zapálením prvního chanukového světla zahajujeme náš osmidenní svátek Chanuka. Svátek slavíme na památku zázraku s malým množstvím oleje,…


Čemu se učíme v paraše Chajej Sara

O šabatu, který připadá na 23. listopad, čteme v synagogách parašu Chajej Sara (1. Mojžíšova 23,1-25,18)  Paraša začíná slovy …וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה – [Doba] života Sáry byla… Paraša tedy začíná slovem život, ale ve skutečnosti začíná…
Izraeli, doufej v Hospodina

K sobotnímu oddílu Balák Vitráž s textem požehnání Matovu: Jak dobré jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli (4. M oj. 24, 5). Moše Kastel, Kastelmuzeum, 2011, zdroj Wikimedia O šabatu 20. července čteme v…


Ke svátku Šavuot

Ke svátku Šavuot Šestého a sedmého sivanu (8. a 9. června) slavíme Svátek Šavuot – חג השבועות nebo-li Svátek Týdnů. Šavuot je jedním ze tří poutních svátků – שלוש רגלים (Pesach, Šavuot a Sukot), kdy…