Rabínské slovo

Kde je domov?

Zamyšlení nad českými svitky Tóry ve Spojeném království Před několika týdny jsme u nás ve Westminsterské synagoze (Westminster Synagogue) oslavili kulaté výročí. Před šedesáti lety – 7. února 1964 – dorazil ke dveřím synagogy nákladní vůz až…

Číst dále

Umělá inteligence – Nic nového pod sluncem

Téma současného čísla je umělá inteligence a musím se přiznat, že moje znalosti této oblasti jsou velmi omezené a mé praktické zkušenosti s využíváním různých chatů se blíží nule. Mám štěstí, že mám několik přátel,…


Nový rok stromů a ochrana životního prostředí

Nový rok stromů –- ראש השנה לאילן nebo též 15. den měsíce švatu – ט“ו בשבט (letos svátek vycházel od středečního večera 24. do čtvrtečního večera 25. ledna). Nový rok stromů je svátkem, který se začal slavit…


Bůh je tam, kde jsme my

„Vandalové, kteří žili v sousedství rabi Meira, mu způsobovali nemalé utrpení,“ začíná oblíbená pasáž traktátu Berachot, kterou jsme nedávno studovali u nás v synagoze během příprav na Chanuku. „Rabi Meir se modlil za jejich smrt, ale jeho…


Židé jsou mistry paměti

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, v Izraeli probíhá osvobozování některých izraelských civilistů, kteří byli uneseni během sedmého října. Netřeba popisovat události onoho šíleného dne. Myslím, že snad všichni z obcí a vůbec židé v…


Rabín Karol E. Sidon: Hlas diaspory

Jako Židé v diaspoře můžeme k válce v Izraeli přistupovat ve strachu, že nás všichni, kteří se vydávali za naše příznivce, nakonec nechají ve štychu, protože košile je bližší než kabát. Přitom není divu, že si právě…


Rabín David Peter: Vkradla se k nám nenávist

Dny, které teď po krvavém a násilném přepadení našich židovských souvěrců Hamásem prožíváme, naplno obnažily zlý fenomén, který jsme jaksi nechtěli vidět, natož si ho přiznat: nenávist… Říká se, že je plno věcí, symbolů, náznaků,…


Rabínka Kamila Kopřivová: Katastrofa duše

„Ze churban nefeš,“ je neděle 8. října odpoledne, druhý den svátku Simchat Tora, a já připravuji velkou konvici kávy ve svém malém londýnském bytě, když mi tahle slova poprvé zaznějí v uších. „Tohle je katastrofa duše,“…


Rabín Daniel Mayer: Kdo je dnes Amálek?

Běda dni, v němž spili se hříšníci,utečenci bezejmenní a blouznivci.Vpadli k nám se zbraní smrtícía se sekyrami jako dřevorubci. Již prošli branami, i zdi prolomili.Spojili se v roty, v šiky se srazili.Zpívali, výskali, na plen…


Dopis brněnské obci

Sestry a bratři, tímto oslovením se oslovovali staří členové židovské obce, když jsem v 90. letech začal chodit do synagogy. Vzpomínám si, že mě to oslovení zaráželo, ale cítil jsem za ním zkušenost, kterou spolu…