Rabínské slovo

Purim a jeho obyčeje

Od pondělního večera 6. března do úterního večera 7. března jsme slavili PURIM neboli SVÁTEK LOSŮ. Je jedním ze svátků, který nemá svůj původ v Tóře, ale byl ustanoven učenci – chagim mid’rabanan. Tyto svátky, Chanuka,…

Číst dále

Nemožné volby ve světle tragédií

Dvacátého sedmého ledna si připomínáme osvobození koncentračního tábora Osvětim. Toto datum se stalo významným dnem českého kalendáře v roce 2000, a to z iniciativy České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a…Rabi Meir a Bruria – příběh superhrdinů

V Talmudu je ohromné množství příběhů o rabínech, učitelích, žácích, prorocích a o mnohých dalších postavách. V talmudických příbězích se také často objevují ženy a snad nejznámější ženskou postavou rabínské literatury je Bruria, žena rabiho Meira. Bruria byla dcerou rabiho Chananji…O 9. avu a destruktivní zášti

Na přelom července a srpna připadá období tří týdnů mezi půsty sedmnáctého tamuzu a devátého avu. Jedná se o tradiční období, kdy si připomínáme prolomení hradeb Jeruzaléma a následné zničení chrámů. Připomínáme si tedy zničení…


Mnoho tváří svátku Šavuot  

Letos zahajujeme svátek Šavuot ihned po ukončení šabatu, tedy v sobotu večer 4. června. První a druhý den svátku jsou 6. a 7. dne měsíce sivanu, tedy v neděli a v pondělí 5. a 6….


Lag ba-omer a rabínský judaismus

Mezi Pesachem a Šavuot počítáme čtyřicet devět dní Omeru a padesátý den po oslavě východu z Egypta pak nastává svátek darování Tóry. Ramban (Rabi Moše Ben Nachman 1190, Španělsko-1270, Jeruzalém) popisuje, že přijetí Tóry na…Purim

V polovině března oslavíme svátek Purim. Tento rok vzhledem k událostem na Ukrajině, která se potýká s ruskou agresí, je poselství Purimu obzvlášť aktuální. Připomínáme si, že židé byli zachráněni před genocidou, kterou se na…