Rabínské slovo

Rabi Meir a Bruria – příběh superhrdinů

V Talmudu je ohromné množství příběhů o rabínech, učitelích, žácích, prorocích a o mnohých dalších postavách. V talmudických příbězích se také často objevují ženy a snad nejznámější ženskou postavou rabínské literatury je Bruria, žena rabiho Meira. Bruria byla dcerou rabiho Chananji…

Číst dále


O 9. avu a destruktivní zášti

Na přelom července a srpna připadá období tří týdnů mezi půsty sedmnáctého tamuzu a devátého avu. Jedná se o tradiční období, kdy si připomínáme prolomení hradeb Jeruzaléma a následné zničení chrámů. Připomínáme si tedy zničení…


Mnoho tváří svátku Šavuot  

Letos zahajujeme svátek Šavuot ihned po ukončení šabatu, tedy v sobotu večer 4. června. První a druhý den svátku jsou 6. a 7. dne měsíce sivanu, tedy v neděli a v pondělí 5. a 6….


Lag ba-omer a rabínský judaismus

Mezi Pesachem a Šavuot počítáme čtyřicet devět dní Omeru a padesátý den po oslavě východu z Egypta pak nastává svátek darování Tóry. Ramban (Rabi Moše Ben Nachman 1190, Španělsko-1270, Jeruzalém) popisuje, že přijetí Tóry na…Purim

V polovině března oslavíme svátek Purim. Tento rok vzhledem k událostem na Ukrajině, která se potýká s ruskou agresí, je poselství Purimu obzvlášť aktuální. Připomínáme si, že židé byli zachráněni před genocidou, kterou se na…


Pamatuj, co ti učinil Amálek – Hitler

(K Malému svátku Purimu – Purim katan) Letošní rok 5782 je přestupným rokem, a proto v něm máme dva měsíce adary – první a druhý adar. Čtrnáctého dne prvního adaru, v úterý 15. února slavíme…


Léčení je micva

Několik postřehů na téma lékařské etiky pohledem rabínské tradice Základním předpokladem, z kterého vychází židovský pohled na lidský život začíná příběhem stvoření člověka. Tóra několikrát opakuje a zdůrazňuje, že člověk je stvořen k obrazu Božímu….