Historie

Byl tázán David (2. část)

Po plodných třinácti letech strávených v Mikulově, kde se věnoval nejenom práci spojené s vedením vrchního rabinátu a místního bejt dinu, ale také práci talmudicko-pedagogické (vedl zde svou vlastní ješivu a dodnes je zde po…

Číst dáleTel Moca

Necelých sedm kilometrů od Starého města v Jeruzalémě se s delšími přestávkami od devadesátých let 20. století archeologové věnují výzkumu lokality Tel Moca. Moca je zmíněna ve Starém zákoně jen jednou, a to mezi výčty…


Příběh Ladislava Guttmana

Narodil se v Karlových Varech dne 7. října 1954. Jeho otec Štefan Guttman a matka Olga byli zaměstnáni v prodejně potravin v Karlových Varech na rohu tehdejšího Stalinova náměstí, dnes Náměstí Milady Horákové. Mnozí z našich rodičů tam chodili…


Hnutí Suffraggetes v Británii

Suffragettes bylo ženské feministické hnutí bojující za politická – a především volební – práva žen v 19. a na počátku 20. století. Aby tzv. sufražetky dosáhly svého cíle, musely mnoho podstoupit. Spousta z nich dokonce…


Pamatuj na toto Roš ha-šana

Bylo pozdní odpoledne, středa 13. září 1939, a já jsem nasedl na tramvaj číslo 5, jak jsem dělával často během posledních tří let, a jel jsem z mého domu na Dolní ulici č. 5 na…


Kapitoly z hádanek Starého židovského hřbitova v Teplicích

Rabín Naftali Hirz Emden a amsterdamské dílo Mesilas ješarim Židovské osídlení Teplic patří k jedněm k nejstarobylejším v Čechách. Židé jsou zmiňováni jako usedlá komunita ve městě, patřící v té době k teplickému klášteru benediktinské řehole, již k roku 1414. Doložené starší…


Samuel Kohn

Samuel Kohn patří k těm zajímavým osobnostem dějin fotografie v českých zemích, o jejichž životě i tvorbě víme zatím jen střípky. Text je shrnutím dosavadních poznatků.  Narodil se 17. prosince 1837 v Praze, studoval na pražské malířské akademii…


Salomon Wasservogel

Salomon (Sigmund) Wasservogel náleží k těm mnoha osobnostem židovského původu, spjatých částí svého života s Olomoucí. Byl tamním významným portrétním a místopisným fotografem, a to nejen Olomouce, ale i jejího širokého okolí. Založil řadu filiálek….