O nás

Věstník Maskil – registrace MK ČR č. E 14877, Vydává židovská reformní kongregace Bejt Simcha v Praze, přidružený člen Federace židovských obcí ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 61385735,
e-mail: kehila(zavináč)bejtsimcha.cz.

Maskil vychází měsíčně za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku libovolnou částkou na bankovní účet: 86-8959560207/0100 u Komerční banky, variabilní symbol: 88888 (5×8).

Maskil v tištěné podobě lze získávat za cenu poštovného a balného. Stačí poslat žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, e-mail: kehila(zavináč)bejtsimcha.cz. Současná výše poštovného a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně.

Redakce: Kateřina Mikulcová – vedoucí redaktorka, Ráchel Polohová – redaktorka

Redakční rada: Jiří Blažek, Fedor Gál, Tomáš Novotný, Věra Razáková, Pavlína Schultz  

Ilustrace: Lucie Lomová

Korektury: Anna Bendová

Příprava elektronické verze Maskil.online: Michal Spevák

Technická podpora Maskil.online: Jiří Blažek