O nás

Časopis Maskil – registrace MK ČR č. E 14877. Vydává židovská reformní kongregace Bejt Simcha v Praze, přidružený člen Federace židovských obcí ČR. Adresa: Maiselova 18, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 61385735, e-mail: kehila(zavináč)bejtsimcha.cz.

Maskil vychází měsíčně za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR

a Nadačního fondu obětem holocaustu.

Zájemci mohou přispět na vydávání věstníku libovolnou částkou na bankovní účet: 86-8959560207/0100 u Komerční banky, variabilní symbol: 88888 (5×8).

Maskil v tištěné podobě lze získávat za cenu poštovného a balného. Stačí poslat žádost na adresu Bejt Simcha, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, telefon: 603 393 558, e-mail: kehila(zavináč)bejtsimcha.cz. Současná výše poštovného a balného je v ČR minimálně 250 Kč ročně.

Viktor Oliva – Čtenář novin

Kolektiv Maskilu

Redakce: Radka Lím Labendz – vedoucí redaktorka, Kateřina Mikulcová, Lubor Falteisek

Redakční rada: Jiří Blažek, Fedor Gál, Tomáš Novotný, Věra Razáková, Pavlína Schultz  

Ilustrace: Lucie Lomová

Korektury: Luděk Skok

Příprava elektronické verze Maskil.online: Michal Spevák


Maskil.Online

Elektronická verze prezentace textů uveřejněných v tištěné verzi časopisu. Na rozdíl od verze v PDF formátu, kterou vyvěšujeme na svém webu, tato verze umožňuje pohodlné čtení na všech elektronických zařízeních.

Rádi bychom Vás požádali o laskavé pochopení, pokud se vyskytne nějaká chyba nebo neshoda s tištěnou verzí. Provoz této verze je zatím v záběhu. Budeme Vám vděční, pokud nás na případné nedostatky upozorníte, například e-mailem na redakce(zavináč)maskil.cz

Přejeme Vám příjemné i podnětné čtení,

Vaše redakce časopisu Maskil a komunita Bejt Simcha


Na otázku Umělé Inteligenci, co je Maskil, Umělá Inteligence odpovídá:

Maskil je hebrejský termín používaný v židovské tradici k označení osoby, která se věnuje intelektuálnímu a duchovnímu růstu.

Maskilové jsou lidé, kteří se snaží hlouběji porozumět náboženství, filozofii, literatuře a dalším oblastem vzdělání. Tento termín je spojený s osvícenským hnutím v judaismu, které se snažilo propojit tradiční náboženskou praxi s moderními intelektuálními myšlenkami.


Sledujte nás i na Twitteru