Červen 2021

Holokaust tady zanechal bod nespojitosti

Před druhou světovou válkou byla liberecká židovská obec velmi početnou a movitou komunitou s velkou synagogou a bohatým životem. Dnešní liberecká židovská obec má unikátní moderní synagogu a mladého rabína, ale potýká se s nedostatkem mladších členů,…


Paraša Chukat a Izrael, který doufá v Hospodina

O šabatu, 19. června čteme v synagogách parašu Chukat (Nu 19,1–22,1). Počátek paraši nás seznamuje se zákony ohledně červené krávy – אדומה פרה, které patří do oblasti zákonů o rituální nečistotě a čistotě – טומאה וטהרה,…


Salomon Wasservogel

Salomon (Sigmund) Wasservogel náleží k těm mnoha osobnostem židovského původu, spjatých částí svého života s Olomoucí. Byl tamním významným portrétním a místopisným fotografem, a to nejen Olomouce, ale i jejího širokého okolí. Založil řadu filiálek….Stoleté výročí názvu robot

Roku 1941 použil Isaac Asimov (1920–1992) poprvé termín robotika a zformuloval její tři základní zákony. Narodil se v židovské rodině v SSSR jako Izák Judovič Ozimov. Rodina záhy emigrovala do USA a Asimov byl od roku 1928…


Memento vita

Ráno sa zobudím a sadnem k svojmu PC. Jedna jobovka za druhou. A to sledujem spravodajstvo naozaj výberovo a iba v médiách, ktoré považujem za seriózne. Televíziu už nepozerám roky. Pozriem do diára, čo bude dnes za deň. Nevyzerá…Vášeň pro pohyb

S izraelskou tanečnicí a choreografkou Sharon Vazanna nejen o zrušeném představení Monster a o tom, co jí dal uplynulý rok života v pandemii. Kde jste se narodila a vyrostla? Narodila jsem se v Holandsku. Moje maminka pochází z Holandska…


Amber Adler

O stereotypech spojených s ortodoxními ženami se toho dá dočíst hodně, zajímavé ale je potkat ženu, která tyhle stereotypy rozbíjí.  S Amber Adler jsem se potkala loni v dubnu, kdy jsme v New York City…