Říjen 2021

Znovuobnovení stvořeného světa

Na šabat 9. října připadla paraša Noach (Genezis 6,9-11,32). V té předešlé, Berešit, jsme četli o stvoření světa a o všem, co je na něm. Naše aktuální paraša vypráví o tom, že se časem nejen lidé,…


Tóra číslo 1052 se vrátila domů

Co by nám asi vyprávěl svitek Tóry, který se v září vrátil do své původní vlasti, kdyby mohl mluvit? Jak se mu líbilo ve světě? Ten dlouhý výlet trval celou jednu lidskou generaci – od…


Tel Moca

Necelých sedm kilometrů od Starého města v Jeruzalémě se s delšími přestávkami od devadesátých let 20. století archeologové věnují výzkumu lokality Tel Moca. Moca je zmíněna ve Starém zákoně jen jednou, a to mezi výčty…


Příběh Ladislava Guttmana

Narodil se v Karlových Varech dne 7. října 1954. Jeho otec Štefan Guttman a matka Olga byli zaměstnáni v prodejně potravin v Karlových Varech na rohu tehdejšího Stalinova náměstí, dnes Náměstí Milady Horákové. Mnozí z našich rodičů tam chodili…


Klíma řeší etické otázky

Spisovatel a dramatik Ivan Klíma, jeden z nejuznávanějších současných českých autorů, oslavil 14. září své životní jubileum: devadesátiny! Rodilý Pražák, syn vynálezce v oboru silnoproudých motorů Viléma Klímy, však neměl cestu k dráze spisovatele zcela hladkou – od konce…


Hnutí Suffraggetes v Británii

Suffragettes bylo ženské feministické hnutí bojující za politická – a především volební – práva žen v 19. a na počátku 20. století. Aby tzv. sufražetky dosáhly svého cíle, musely mnoho podstoupit. Spousta z nich dokonce…


Ozvěny festivalu Kolnoa

Po roční covidové pauze jsme se opět mohli usadit v Kině Pilotů a užít si výroční 5. ročník Festivalu izraelského filmu Kolnoa. Letošní vybrané snímky otevíraly důležité otázky, a to jak z prostředí izraelské společnosti, tak…
Požehnání jedenácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž vedeš kroky člověka. Byl chladný mlhavý konec října. Onoho středečního večera nedlouho poté, co Jitka zbrkle a horlivě přislíbila, že se společně s manželem vynasnaží napravit chování svého…