Listopad 2023

Rabín Karol E. Sidon: Hlas diaspory

Jako Židé v diaspoře můžeme k válce v Izraeli přistupovat ve strachu, že nás všichni, kteří se vydávali za naše příznivce, nakonec nechají ve štychu, protože košile je bližší než kabát. Přitom není divu, že si právě…


Michal Spevák: Nic nového pod sluncem

(Kniha Kazatel, kapitola 1, verš 9) Strašné, odporné, hnusné, zvrácené, neospravedlnitelné. Tak jsem vnímal teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října já, a věřím, že i všichni v Bejt Simcha. Zase vraždili Židy, nic nového…


Rabín David Peter: Vkradla se k nám nenávist

Dny, které teď po krvavém a násilném přepadení našich židovských souvěrců Hamásem prožíváme, naplno obnažily zlý fenomén, který jsme jaksi nechtěli vidět, natož si ho přiznat: nenávist… Říká se, že je plno věcí, symbolů, náznaků,…


Rabínka Kamila Kopřivová: Katastrofa duše

„Ze churban nefeš,“ je neděle 8. října odpoledne, druhý den svátku Simchat Tora, a já připravuji velkou konvici kávy ve svém malém londýnském bytě, když mi tahle slova poprvé zaznějí v uších. „Tohle je katastrofa duše,“…


Rabín Daniel Mayer: Kdo je dnes Amálek?

Běda dni, v němž spili se hříšníci,utečenci bezejmenní a blouznivci.Vpadli k nám se zbraní smrtícía se sekyrami jako dřevorubci. Již prošli branami, i zdi prolomili.Spojili se v roty, v šiky se srazili.Zpívali, výskali, na plen…


Společně pro Izrael 

Česko je hlasem Izraele v Evropě Společně pro Izrael, takto zněl název veřejného shromáždění, které uspořádala Federace židovských obcí v České republice (FŽO) na podporu Státu Izrael a jeho obyvatel. Ve středu 1. listopadu 2023…


Dopis brněnské obci

Sestry a bratři, tímto oslovením se oslovovali staří členové židovské obce, když jsem v 90. letech začal chodit do synagogy. Vzpomínám si, že mě to oslovení zaráželo, ale cítil jsem za ním zkušenost, kterou spolu…