Říjen 2023

Golda Meir řečená Goldele

První a jediná premiérka Státu Izrael Nejen Izrael si v letošním roce připomíná tři kulatá výročí související s historicky první a dodnes jedinou premiérkou státu Goldou Meir. V květnu uplynulo 125 let od jejího narození, v prosinci uplyne 45…


Kolín: Jeruzalém na Labi

Na území dnešního Kolína lidé sídlili už v pravěku, lidskou přítomnost dokládají i archeologické nálezy z raného středověku. Samotné královské město na levém břehu Labe bylo založeno zřejmě za Přemysla Otakara II., první písemný záznam…
MIŠ-MAŠ מיש-מש

Festivaly Dny židovské kultury Olomouc 9.–12. 10. Olomouc, různé lokace Mottem 16. ročníku festivalu Dny židovské kultury Olomouc je Ve spolku je síla. Program představí židovské spolky, které začaly vznikat po revolučním roce 1848. Velké…