Květen 2022

Lag ba-omer a rabínský judaismus

Mezi Pesachem a Šavuot počítáme čtyřicet devět dní Omeru a padesátý den po oslavě východu z Egypta pak nastává svátek darování Tóry. Ramban (Rabi Moše Ben Nachman 1190, Španělsko-1270, Jeruzalém) popisuje, že přijetí Tóry na…


Jeruzalém v roce 2021: Podle čísel

„Jeruzalémská fakta a trendy pro rok 2020 – letmý pohled“ je zevrubným a velmi detailním zpracováním města v číslech a grafech. Dan Halperin a Lior Schillat, předseda a generální ředitel Jeruzalémského institutu pro politický výzkum,…


Pod horou Sinaj

Jaké náboženské závazky jako progresivní židé přijímáme? Z jakého důvodu a kdy? Na jak dlouho? Má to celé vůbec smysl? Tohle jsou legitimní otázky, které si klade nejspíš každý z nás. V době, kdy světu vládne vědecký diskurz…Neobyčejný příběh obyčejného života

Mordechaj Abraham žije přes 40 let v Jeruzalémě, jeho rodina pochází z Evropy a on sám se narodil do země nezemě – na území Palestiny v britské správě. Jeho životní příběh je tedy příběhem Státu Izrael. Jedním z mnoha…


Velká synagoga v Plzni slavnostně otevřena!

Po třech letech oprav se  Velká synagoga, která je současně druhou největší v Evropě, znovu otevřela veřejnosti. 10. dubna ji návštěvníci mohli spatřit v celé kráse a zčúastnit se slavnostního zasvěcení. Během rekonstrukce byl opraven…Chevra kadiša gomlej chasidim – díl 4.

Moše ben Maimon, lékař těl i duší, je pro mne rabínem, jak má být. Moudrý, vzdělaný, světaznalý. Muž, který žil ve dvou naprosto dominantních kulturách, služebník muslimských pánů, rabín židovských komunit, lékař všech. Mezi Židy…


Autorita Tóry ve stínu biblické kritiky

Minule jsme se podívali na to, jak nedostatek archeologických důkazů pro východ Hebrejců z Egypta nemá zásadní vliv na naše slavení Pesachu. Teď je na řadě další otázka, mnohem nebezpečnější – co udělá s naším židovstvím biblická…


Jidiš zpěv a jidiš vzdor

Před pár dny jsme si připomněli Jom ha-šoa, památku umučených během katastrofy druhé světové války a zločinu holokaustu, šoa nebo khurb, jak se říká v jidiš – jazyce, kterým hovořilo nemalé procento z oněch šesti zmizelých milionů….