Tradice a praxe

Požehnání desáté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž jsi mi dal vše, co potřebuji. Toho pondělního večera byl u Herinků doma každý sám. Odpoledne se podařilo dohodnout, jak napravit újmu, kterou Jáchym Herink se svými…

Číst dále

Ekologické poselství judaismu pro 21. století

Příběh stvoření začíná od přírody. Nejdříve B-h tvoří nebesa, vody, zemi, rostliny, zvířata. Člověk přichází až jako poslední. Znamená to, že je takovou “třešničkou na dortu”, anebo spíše, že je až posledním kouskem skládačky? Vztah…


Ozdobme Tóru

V plzeňské obci se část členské základny schází k pravidelný pátečním b-hoslužbám. V uplynulém roce „doba covidová“ příliš nepřála jakýmkoliv aktivitám, přesto se v Plzni podařilo na svátky Šavuot, Roš ha-šana a Jom kipur sestavit minjan a číst z Tóry….


Požehnání deváté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž zpevňuješ zemi nad vodami. Konečně skončilo setkání žáků, kteří se podíleli na ponížení Markéty Stoupové. Pod vedením jejich třídní učitelky a za spolupráce jejich rodičů zde došlo…


Ne nám

Všichni máme zkušenosti s tím, jak jinak, daleko skvěleji a upřímněji než dospěláci, reagují děti. U konkurence se dokonce ujalo pravidlo stanovené jedním galilejským židem: „Nebudete-li jako pacholátka, nevejdete…“ A ačkoli jsme dítka (Nejvyššího) vlastně všichni,…


Amber Adler

O stereotypech spojených s ortodoxními ženami se toho dá dočíst hodně, zajímavé ale je potkat ženu, která tyhle stereotypy rozbíjí.  S Amber Adler jsem se potkala loni v dubnu, kdy jsme v New York City…


Co se na podzim domluvilo, to platí i na jaře

Aktuality k novému neveřejnému pohřebišti v Brandýse nad Labem Jak čtenáři Maskilu vědí, v listopadu loňského roku Bejt Simcha informovala o dohodě s pražskou židovskou obcí ve věci spolupráce na správě a užívání části židovského hřbitova v Brandýse…


Požehnání sedmé

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž uvolňuješ spoutané. Toho pondělního odpoledne na konci října se dala atmosféra v učebně 8. B doslova krájet. Za doprovodu svých rodičů se tam sešli všichni účastníci onoho nešťastného…Požehnání šesté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž odíváš nahé. Přes hřejivé říjnové slunce se převalil těžký mrak. Po druhém telefonátu s matkou onoho čtvrtečního odpoledne už Jirka nebyl schopen žádné další pracovní činnosti. Skutečnost,…