Tradice a praxe

Modlitba za propuštění rukojmí

Všichni lidé jsou bratři. At‘ se Bůh smiluje nad všemi, kteří jsou v zajetí nebo se souži na moři nebo na souši. Kéž je brzy a rychle vyvede z nesnází a z temnoty do světla…