Tradice a praxe


Výzva ke spolupráci

Rádi bychom vás informovali o ustanovení skupiny pro zajištění rituální očisty zesnulých, kteří budou pohřbeni na Neveřejném pohřebišti pražské židovské obce v Brandýse nad Labem. 16. listopadu se na Židovské radnici uskutečnila první výuka pod vedením…

A přece se točí!

Týden před Chanukou byl plný nadějí i zklamání. Mnoho komunit připravovalo chanukovou oslavu pro své členy a hosty, ale vládní opatření přinesla do všech plánů zmar. Bylo tomu tak i u Bejt Simcha, která se…


Požehnání třinácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž věnčíš Izrael krásou. Když se Jáchym probudil po oné noci, kdy ve svém pokoji namaloval obraz tančícího páru a dítěte, kteří se na sebe navzájem dívají, zprvu…


Klimatické změny, Jeruzalém a šmita

Rabíni už dlouhé věky jasně říkají, že Bůh prověřuje lidstvo skrze péči o stvoření. „Když Bůh stvořil člověka, vzal ho a ukázal mu všechny stromy v zahradě Eden a řekl mu: dávej pozor, abys nezkazil a…


Havdala je pro všechny

Většina čtenářů Maskilu už asi zaznamenala projekt „V krabici“, který nabízí široké židovské komunitě objednávky krabice, tašky či košíčku k vybraným židovským svátkům nebo k šábesu. Za projektem stojí skupina dobrovolníků, která každou „krabici“ vždy tematicky vymyslí,…


Halel na šoulet

Co je to šoulet? Přátelé, šoulet je pomalu se rozvíjející hluboká mystika. Dobře si vzpomínám na svoje první porce šouletu. Nebylo to v dětství. Ti, co by ho u nás doma mohli vařit, zemřeli dlouho…