Tradice a praxe

Pohřebiště v Brandýse nad Labem

pro nehalachické členy židovské komunity začne fungovat zhruba za půl roku Pohřbívání nehalachických členů širší židovské komunity, kteří chtějí být pohřbeni na židovském hřbitově podle židovských tradic (tedy nikoliv zpopelněni) bylo dlouho neřešitelným problémem. Nyní…

Číst dále

Chanukový dopis

Vážení přátelé, přijměte prosím srdečný pozdrav a zamyšlení k přicházejícímu svátku Chanuka. Slovo חנוכה „chanuka“ můžeme překládat jako „zasvěcení“, lze jej ovšem klást také do souvislosti s termínem חנוך „chinuch“ – vzdělávání. Co nás svátek…


Birchot ha-šachar

Přinášíme první dva příběhy z patnácti příběhů – požehnání Birchot ha-šachar Požehnání první Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž jsi dal kohoutu dovednost rozlišovat mezi dnem a nocí. Bylo slunečné čtvrteční říjnové odpoledne, příjemně…


Trable s láskou…

Vtipy jsme vybrali z knihy Horacy Safrina Przy szabasowych świecach, Wieczór drugi. Láska má, jak vidno, různou podobu. Fajwel přišel na návštěvu k Icikovi. Zatímco si povídali, přinesla jim žena nevalné krásy na stůl vodku a něco…
Radostné setkání na Šavuot

Více než dva měsíce jsme se nemohli setkávat při žádných komunitních akcích nebo bohoslužbách, a o to větší radost jsme měli na setkání ku příležitosti svátku Šavuot. Je to sice svátek radosti z obdržení Tóry, ale…


Víno

Může mít víno v židovské tradici vedle duchovního významu i význam zdravotní? Víno v židovské tradici má svou významnou úlohu jako nápoj světící a posvěcující. Židé vínem při kiduši posvěcují Šabat a svátky, poté se…


Jak jsme letos oslavili Pesach 5780.

Tři z nás se podělili o „zážitky“ z letošního sederu. Jak jste slavili vy? Pomeranč a pohár pro Miriam Způsob oslavy letošního Pesachu byl ovlivněn celosvětovým nepřítelem – koronavirem. Když byl vydán v březnu zákaz…


Svátky do každé rodiny

Kniha svátků izraelského autora Hakohena, která popisuje nejdůležitější židovské svátky, je určena dětem od předškolního věku, a tudíž i všem rodičům a pedagogům. Knih o židovských svátcích existuje v češtině celá řada, ale dosud chyběl…