Nečekaný nález

Před prázdninami došlo v jednom zbraslavském domě k nečekanému nálezu. Pracovníci neziskového družstva, které provádí rekonstrukci domu, objevili ve vikýři zazděné pravděpodobně kompletní dílo židovské malířky Gertrudy Kauders. Je možné, že některé z více než třiceti obrazů malovala její sestra, dvojče Ema. Gertruda zemřela v koncentračním táboře v Lublinu. Sestry se před válkou účastnily několika výstav a zejména Gertruda byla považována za velký a slibný talent. V nalezeném souboru děl jsou především pastely a akvarely.

Na začátku okupace svěřily sestry Kaudersovy rodině Sedláčkových nejprve nábytek a později i obrazy. V rodině se však na ukryté obrazy časem zapomnělo, prateta, která se s malířkami přátelila, již také zemřela a nález byl tedy velkým překvapením i pro samotného majitele nemovitosti.

Všechny obrazy budou předány Židovskému muzeu v Praze. O celém příběhu sester Kaudersových, rodiny Sedláčkovy i významu nalezených obrazů přineseme větší článek v některém z podzimních čísel Maskilu.

KATEŘINA MIKULCOVÁ