Vysoké svátky v Bejt Simcha

Vysoké svátky v Bejt Simcha letos proběhly, jako již tradičně, nejprve společně s děčínskou obcí v děčínské synagoze, kde byla bohoslužba na první erev svátku Roš ha-šana. Poté již následovaly bohoslužby v Pin- kasově synagoze, kde se konala vždy večerní a ranní bohoslužba u příležitosti svátku Roš ha-šana a Jom kipur. Všemi bohoslužbami nás provedl kantor Bejt Simcha Ivan Kohout a do sváteční liturgie se zapojilo také nemalé množství dobrovolníků, kteří tím přispěli k pocitu společného prožití těchto svátků. Jamim noraim jsme pak zakončili už v prostorách Bejt Simcha četbou knihy Jonáš. Dlouhé troubení na šofar v samém závěru ohlásilo ukončení půstu a všechny potěšilo společné posezení. To sloužilo předně k doplnění tekutin a energie v podobě nejrůznějších dobrot, které donesli jednotliví účastníci. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli tím k milé atmosféře letošních Vysokých svátků.

OLGA MELZOCHOVÁ