ČUŽM za „Velkou louží“

Část rady České unie židovské mládeže se vydala na dalekou cestu do Ameriky. Sice jsme tam byly poměrně krátkou dobu, ale za to jsme toho hodně stihly.

Klára Veselá – prezidentka unie – nás reprezentovala na semináři ADL (Anti-Defamation League), který byl primárně zaměřen na boj proti antisemitismu, poté se vydala na summit JAFI (Jewish Agency for Israel), kde s prezidentkou WUJS (World union of Jewish students) Avigayil Benstein a prezidentem FEJLA (Federación de Jóvenes Judíos de Latinoamérica) Andresem Tessarou přispěla vlastními podněty a názory k budoucímu směřování organizace. Klára stihla navštívit díky tomu New York, New Jersey, a ještě se navíc stavit ve Washingtonu D.C., kde se potkala s Julii Ondračkovou a se mnou.

Ve stejnou chvíli jsme se účastnily AJC Global Forum 2019, kde jsme reprezentovaly naši unii jako jednu z mnoha po celém světě. Byly jsme součástí delegace EUJS (Europian union of Jewish students), se kterou jsme už byly na semináři v Bruselu na jaře.

American Jewish Committee je organizace, která se snaží svou činností přispět k americko-izraelským vztahům, obhajování občanských práv a bojovat proti formám diskriminace ve Spojených státech. Každoročně pořádá velkou konferenci, kde chce představit dosavadní práci organizace, ocenit lidi, kteří napomáhání v boji proti antisemitismu, nebo přinést zprávu o současném politickém dění jak v Izraeli, tak i v Americe.

Díky tomu jsme mohly poznat organizaci, která funguje přes více než sto let, nahlédnout do židovského života v Americe a více tak pochopit vztah mezi Amerikou a Izraelem. Mohly jsme se zúčastnit přednášek a diskusí na různá témata, jako je nenávist na sociálních sítích, bojování proti antisemitismu na školních kampusech atd. Zároveň jsme měly možnost poznat další mladé lídry z unií z celého světa a konkrétně ze Spojených států. Navštívily jsme místní Moishe house, strávily šabat v místní synagoze, ale zároveň jsme si stihly projít památky Washingtonu, poznat místní Chinatown a ochutnat tu nejlepší brokolici na světě.

Rozhodně jsme prohloubily naše vztahy s přáteli z evropských unií a již teď připravujeme nějaká blízká setkání či jinou spolupráci. Už se těšíme, že se brzy s některými setkáme na SummerU, letním táboře pro židovské studenty z celé Evropy, který proběhne letos od 12. do 19. srpna.

Elisa Speváková, ČUŽM, Foto autorka textu