Encyklopedie židovských památek

Blízko k předchozímu tématu má i kniha Jaroslava Klenovského, známého architekta a památkáře, jehož odborný zájem o židovské památky je také letitý. Nová ENCYKLOPEDIE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK MORAVY A SLEZSKA (Grada Publishing) je výsledkem jeho dlouholeté práce, která přinesla už dříve své dílčí výsledky v podobě monografických publikací menšího rozsahu (mj. Brno židovské, Židovské památky Zlínského kraje, Brány spravedlivých – Synagogy Moravy, Slezska a Čech).

Nová kniha má ambice přinést úplný souhrn nemovitých židovských památek dané oblasti, a to jak těch dochovaných, tak i v průběhu let zaniklých objektů, jež jsou známy k datu vydání. Brněnskému autorovi se podařilo shromáždit mnoho desítek snímků z dávné i blízké minulosti, plánků budov, novodobých židovských památníků a pamětních desek, nalezneme zde i již raritní vyobrazení řady historických razítek a pečetí místních židovských obcí a spolků. Zkušený autor má za sebou čtyřicet let terénní péče o památky, projekty opravovaných budov, libreta výstav a muzejních expozic i scénáře dokumentárních filmů. Z logicky utříděného textu je zřejmé, že problematiku bezpečně ovládá. Z knihy zjistíme podobu i často dramatické osudy synagog, modliteben či obřadních síní. Postupně se autor věnuje typologii městských židovských čtvrtí (zachycuje stav k roku 2000), rozmanitých synagogálních staveb a hřbitovů, a pak následuje vlastní encyklopedie obcí (německé varianty původních názvů jsou někdy dosti odlišné – Břeclav např. byla Lundenburg). Výjimečně měla lokalita i polskou variantu českého jména, případně podobu uváděnou v hebrejských pramenech (Úsov byl hebrejsky uváděn jako Ojse či Ajsva). Zajímavé, i když ne překvapivé je, že olomouckým památkám je tu věnováno šest stran tohoto úctyhodného, téměř čtyřsetstránkového díla, ostravským osm, Brnu pak deset – a nejvíc místa zabírá židovský Mikulov: dvanáct stran. Z někdejší desítky synagog včetně chasidské však zbyla jediná…

Už se těšíme na obdobnou publikaci většího formátu se spoustou dobových plánků a fotografií, která se bude věnovat všem známým nemovitým židovským památkám v Čechách.

Lubor Falteisek