Masarykův les

Masarykův les se nachází na severu Izraele v údolí Jezreel. Na rozdíl od Českého lesa, který leží v Negevu a kam jezdí sázet stromky snad všechny české oficiální delegace, byl les Masarykův na mnoho let zapomenut. Dnes však konečně prochází revitalizací.

Prostředky na vysázení lesa, tedy na 13 000 sazenic borovic a cypřišů, vybrali čeští Židé v roce 1930. Československý výbor KKL-JNF (Židovský národní fond) tehdy vybral peníze, nakoupil sazenice a nový les daroval Masarykovi k jeho osmdesátým narozeninám za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Slavnosti se v roce 1930 účastnil český konzul a přední osobnosti tehdejší Britské mandátní Palestiny. Masarykův les navazuje na větší Balfourův les, který se rozkládá na jižních svazích Nazaretských vrchů, blízko kibucu Sarid a severně od vesnice Genigar.

Přes silnici ležící kibuc Sarid také založili čeští sionisté a dodnes v něm žijí jejich potomci. Přesto se na Masarykův les téměř zapomnělo. V České republice totiž KKL zaniklo počátkem padesátých let v době velkých protisionistických a antisemitských procesů. Pamětníků prvorepublikových sbírek zůstalo po druhé světové válce velmi málo. Česká pobočka KKL byla obnovena v roce 1991 a s vervou se pustila do sbírek na další výsadbu stromů v Izraeli. Dlužno podotknout, že původně se KKL věnovalo zejména vykupování pozemků na území Britské mandátní Palestiny a na těchto vykoupených územích pak osadníci budovali první kibucy. Skoro v každé židovské rodině či instituci byly KKL pokladničky (a mnohdy jsou dodnes).

Nápad s pokladničkou vznikl u bankovního úředníka Chajima Kleinmana z Nadvorné v Haliči (dnešní Ukrajina), který ve své kanceláři umístil modrou krabičku s nápisem „Keren le’umit“ a navrhl, aby byla podobná pokladnička distribuována KKL. První masově vyráběné pokladničky byly poprvé distribuovány v roce 1904. Kleinman navštívil mandátní Palestinu ve 30. letech a plánoval uskutečnit aliju, ale zahynul během holokaustu. Sionistický vůdce Menachem Usiškin napsal: „Mince, kterou dítě přispěje nebo získá na odkoupení pozemků, není důležitá sama o sobě; není to ono dítě, které dává Keren kajemet, ale spíše fond, který dává dítěti oporu a vznešené ideály po všechny dny jeho života.“

Pokladničky ŽNF měly různou řadu tvarů a velikostí. Některé se vyráběly skládací v podobě ploché obálky (vešlo se však do nich pouze malé množství mincí), některé americké pokladničky byly válcovité, německé zase byly vyráběny z plechu a vytvarované do podoby vázané knihy.

Ale zpět k Masarykovu lesu. Po několik desetiletí se o les nikdo nestaral a náletové dřeviny, keře a spadlé větve mu příliš neprospěly. Po téměř devadesáti letech les vyžaduje velkou revitalizaci. Měl by se stát místem odpočinku, relaxace a také připomínkou historie pro obyvatele okolních sídel i pro turisty. První fáze obnovy začala loni ke stému výročí vzniku Československa a sedmdesátému výročí vzniku Izraele. První dobrovolníci začali odstraňovat náletové dřeviny a čistit celé území. Postupně mají být opraveny cesty, zřízeno parkoviště, vznikne zde vzpomínkový areál, odpočinkové místo, lavičky a také informační cedule připomínající historii a vznik místa a vztahu České republiky a Izraele i osobnost T. G. Masaryka. Donátoři zde budou mít své plakety.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo chcete podpořit obnovu Masarykova lesa finančně či vlastní prací, obraťte se na KKL-JNF (www.kkl-jnf.cz ).

Číslo účtu: 2114253654/2700 IBAN CZ51 2700 0000 0021 1425 3654 SWIFT CODE BACX CZ PP

KATEŘINA MIKULCOVÁ, Foto redakce