Seder ve společnosti či karanténě, ale vždy zajímavě

Je možné, že letošní Pesach oslavíme všichni jen ve svých domácnostech s nejbližší rodinou. Především děti pak uvítají zpestření večeře a čtení Hagady dalšími aktivitami, které připomínají východ z otroctví. Přinášíme tedy několik tipů na sederové aktivity pro děti i dospělé. A pokud jste už měsíc v karanténě, užijete si vše dvojnásob. Nechybí ani recepty na skvělé pesachové menu.


Aktivity

Vyrobte si talíř na odkapávání vína na egyptské rány
Je zvykem během večeře odkapávat na talíř trochu vína z 2. poháru při vyjmenování každé z 10 ran. Vy si můžete připravit speciální papírový talíř nebo jen dát vytištěný papír na talíř a dávat kapky přímo na obrázky. Originál je na http://clipart-library.com/clipart/19-RidRpy6nT.htm

Ukažte dětem scénář večera
Vřele doporučujeme pověsit nad stůl nebo vylepit v blízkosti stolu scénář večera. Obrázky pomohou dětem orientovat se v tom, kde právě v sederu jsme, co už je za námi, co nás ještě čeká, kdy přijde jídlo, afikoman… a pomáhají také těm návštěvníkům sederu, kteří jsou na pesachové hostině poprvé, nebo ji příliš neznají

Vyrobte sederové talíře

Vysvětlete dětem předem význam jednotlivých pokrmů na sederovém talíři. Co sem patří?

Zroa – pečená kost představující beránka, bejca – vařené vejce (tradiční smuteční jídlo), maror – křen či římský salát tedy hořká bylina připomínající otroctví a nařízení zabíjet židovské novorozence, charoset – strouhaná jablka s medem, ořechy, datli, skořicí a červeným vínem symbolizující maltu, se kterou museli židovští otroci pracovat, karpas – petržel či brambora, tedy zelenina rostoucí v půdě a symbolizující otrockou práci s hlínou. Na talíř (či stůl) patří také miska slané vody, která připomíná slzy a Rákosové moře.


Nechte děti, aby si takový talíř samy vyrobily. Můžete použít jednorázové papírové talíře nebo vystřihnout tvar talíře ze čtvrtky. Pak už můžete směle malovat všechny tradiční ingredience. Pokud máte dost místa na stole, můžete jej pak ofotit, namnožit, zalaminovat a udělat z něj mini sederový talíř pro každého stolovníka.

Deset egyptských ran

Vřele doporučujeme také přímo si zpřítomnit egyptské rány u stolu se vší parádou různými pomůckami.

Rány jsou následující: 
1. Voda se proměnila v krev 
2. Egypt zaplavily žáby 
3. Všude byl obtížný hmyz 
4. Egypťany sužovala nepříjemná divá zvířata
5. Všechna hospodářská zvířata postihl dobytčí mor
6. Na tělech Egypťanů se objevily bolestivé vředy 
7. Z nebes padaly kroupy (či jiné kusy hmoty… to v Tóře není úplně jasné)
8. Zbytky úrody požraly kobylky
9. Celý Egypt zahalila tma
10. Egyptem prošel anděl smrti a zabil ve spánku všechny prvorozené Egypťany

Materiál ke zpřítomnění ran najdete určitě doma v šuplíku s potřebami pro domácnost, mezi hračkami svých dětí nebo je pořídíte jednoduše během jediného nákupu (nejlepší na takové nákupy jsou vietnamské obchody „se vším možným“). My doporučujeme následující propriety:

Na krev použijte barvu na vajíčka, kterou obarvíme čirou vodu ve velké sklenici.

Na žáby pískací žábu, kterou přeskáčete každému po hlavě a obličeji.

Hmyz zpřítomní malé děti bzučením a tím, že se všem pustí prstíky do vlasů a polechtají je.

Na zvěř určitě najdete mnoho kandidátů mezi plyšáky svých dětí.

Na mor stačí vzít pár figurek hospodářských zvířat z lega nebo jiné hry, postavit je na stůl a porazit je na bok na znamení onemocnění morem.

Vředy pak zpřítomníme nálepkami, kterými můžete všechny kolem sebe polepit (popřípadě pokud nechcete porušit halachické pravidlo, podle kterého se lepit nesmí, poďobejte všechny namáčknutou jahodou nebo kompotovanou třešní).

Krupobití obstarají rozhozené pingpongové míčky (můžete nahradit kuličkami papíru).

Kobylky si připomeneme šustivým bublinkovým obalem, kterým budeme šustit každému do uší, aby si představil, jaký zvuk kobylky v Egyptě způsobily.

Pokud nezapomenete, řekněte všem účastníkům, aby si přinesli sluneční brýle – těmi můžete zpřítomnit tmu (popřípadě jen zavřete oči).

Smrt prvorozených si můžete připomenout tím, že nalepíte na dveře červenou izolepu, podobně jako židé v Egyptě potřeli své dveře krví, aby se anděl smrti jejich domovy překročil. Pokud červenou izolepu nemáte, můžete použít červený papír nebo červenou stužku.

Až rány zpřítomníte, nezapomeňte s dětmi promluvit o tom, jaké byly jejich okolnosti. Všechny rány postihly pouze egyptský lid a oblasti Gošen, kde bydleli Židé, se vyhnuly. Rány seslal na Egypt Bůh proto, že faraon se zprotivil jeho vůli a odmítal propustit židovský lid, který pod jeho vládou trpěl – přivedl tak svou špatnou vládou neštěstí na Egypťany, které měl správně chránit – podobně je to i dnes, kdy obyčejní lidé někdy trpí za špatné rozhodnutí lidí v čele svých zemí. Důležité je dětem vysvětlit, že Židé nad ranami, které Egypťany postihly, nijak nejásali. Právě proto, že i dnes chápeme utrpení obyčejných Egypťanů, odebíráme při vyjmenovávání ran víno z 2. poháru vína, abychom alespoň symbolicky umenšili svou radost během sederu.

Kateřina Mikulcová