Izrael se směje koronaviru

Někoho to možná překvapí, ale židovské vtipy nejsou jen historickou záležitostí. Nové vznikají i dnes – je-li k tomu důvod. A ten přinesla současná epidemie koronaviru… I když je situace docela vážná, v dnešním Izraeli se jí dokážou i zasmát.

Židé vždy v dějinách po překonání situace, která ohrožovala jejich existenci, zřídili nový svátek – jak můžeme dobře vidět  na svátcích Purim, Pesach nebo Chanuka. Nyní po sociálních sítích v Izraeli koluje zpráva: „Koronu prežijeme, o tom není pochyb, ale pomysleme na pravnuky našich pravnuků. Ti se budou muset každoročně na čtrnáct dní uzavřít ve svých domovech a žít jenom z konzerv. Přitom budou muset zpívat chvalozpěvy na toaleťák a všelijakými jinými obyčeji Svátku korony si připomínat zázrak, který Svatý, pochválen budiž, učinil, aby zachránil lid Izraele.“ 

*

Zjistil jsem, že při karanténě to doma nemusí být až taková nuda. Je přece zajímavé, že v jednom balíčku rýže je 7456 zrnek, zatímco v jiném 7489!

*

Na izraelského ministra zdravotnictví Ja´akova Litzmana, který patří k ultraortodoxní komunitě a občas se i na tiskové konferenci objeví v typickém štrejmlu, padl dotaz: „Jak máme pracovat, když nám ukládáte  karanténu a další těžká omezení pohybu? Kdo to má vydržet?“

Ministrova odpověď: „Já a moje komunita vůbec nepracujeme po celý život. A vy teď remcáte kvůli pár týdnům? Styďte se!“   

*

Na jednom z typických arabských stánků s falafelem v Jeruzalémě visí tabulka v arabštině i v hebrejštině: „Všem, kteří si v poslední době stěžovali na novou chuť šavarmy a falafelů: jen žádné starosti, prosím. Důvod je ten, že si naši pracovníci myjí ruce. S Boží pomocí se původní chuť brzy zase vrátí.“

*

Ztratil jsi někde peněženku nebo brýle? Zavolej ze svého mobilu na Madu (zkr. pro Magen David adom) a postěžuj si na horečku. Oni ti sdělí všechna místa, na kterých ses v poslední dnech vyskytoval.  

(Tajná služba Šin bet sleduje totiž mobily, aby mohla varovat každého, který přišel do styku s korona-virem. Jinak jde ale o variantu známého vtipu, kdy židovská rodina ztroskotá na pustém ostrově…)