Židovští architekti v Praze (8): Wilhelm Stiassny

Wilhelm Stiassny 1842 – 1910

Architekt Wilhelm Stiassny se narodil v roce 1842 do ortodoxní židovské rodiny v Bratislavě. Velkou část svého života strávil ve Vídni, kde také vystudoval architekturu na Akademii výtvarných umění. Narozdíl od většiny židovských architektů, zmiňovaných v tomto seriálu, patřil do starší generace, což je výrazně patrné na historizujícím a často velmi eklektickém ztvárnění jeho staveb. Širší veřejnosti je známý hlavně díky velkému počtu realizací synagog po celé bývalé Rakousko-Uherské monarchii, při jejichž návrhu uplatňoval v té době velmi oblíbenou kombinaci secese a maurského stylu. Tou se Stiassnému podařilo velmi zajímavě skloubit připomínku na rozkvět židovské kultury na území Pyrenejského poloostrova, spolu se svým kladným postojem k výdobytkům moderní civilizace.

vinohradska synagoga, zdroj: zanikleobce.cz

Obě architektovy pražské realizace, Vinohradská a Jeruzalémská synagoga, nepatřily jen mezi jeho vrcholnou tvorbu, ale svou velikostí a ztvárněním vynikaly i celosvětově. První z nich byla postavena v roce 1896 pro rychle rostoucí židovskou komunitu v tehdy ještě samostatném městě Královské Vinohrady. Patřila mezi největší synagogy na světě, avšak byla zasažena při bombardování za druhé světové války a následně zbořena na začátku padesátých let.

Jubilejní synagoga v Jeruzalémské ulici

Na svém místě tedy zůstává stát již pouze synagoga v Jeruzalémské ulici, jež měla obci posloužit jako náhrada za tři synagogy zničené při masivní asanaci ghetta a jejíž základní kámen byl slavnostně položen při příležitosti narozenin císaře Františka Josefa I. Jeruzalémská synagoga je zároveň poslední synagogou Wilhelma Stiassneho na území bývalého Československa, která slouží svému původnímu účelu.

Filip Meszáros