Vídeňané v Číně – Šanghaji

Ulice Šanghaje, ca 1940 (c) ze sbírky Hans Basch
Ulice Šanghaje, ca 1940 (c) ze sbírky Hans Basch

Pod tímto názvem se koná výstava ve vídeňském židovském muzeu, probíhá od října 2020 až do 5. dubna 2021.

Po nástupu austrofašismu v březnu 1938 v Rakousku začali být Židé ponižováni, pronásledováni a zbaveni občanských práv. Možnosti opustit Rakousko byly omezené, majetek židovského obyvatelstva byl arizovaný a sousední státy zavíraly před prchajícími Židy svoje hranice.

Šanghaj měla v té době statut mezinárodní samostatné zóny, kam bylo možné poměrně lehce získat vízum. Německé úřady požadovaly bez výjimek cestovní doklady, vízum nebo lodní lístek.

Dr. Feng Shan Ho působil ve Vídni jako generální konzul Číny a vystavil tisícům Židů vstupní víza do Šanghaje, navzdory nesouhlasu čínské vlády, čímž zachránil mnoho lidských životů.

Kleine Harry Fiedler před Tongshan Café, ca 1945 (c) USHMM, Foto_Eric Goldstaub

Šanghaj, nazývaná též „město nad vodou“, se stala pro mnoho židovských přistěhovalců místem naděje a záchrany. Cesta z Evropy do Číny trvala několik týdnů lodí, druhou variantou byla cesta vlakem pře Sibiř. Nová neznámá domovina znamenala pro příchozí nové životní výzvy. Poměrně rychle se vytvořila vídeňská skupina v Číně, tzv. Little Vienna, jejíž členové provozovali restaurace jako např. “Weissen Rössl“, v překladu Bílý kůň. Ale vedli také kavárny s typickými vídeňskými dorty a zákusky, masovými specialitami a též vinárny. Existovaly také sportovní kluby a noviny. Kvetla zde i umělecká scéna v představeních operety, divadla a kabaretů.

Rodina Goldstaub v Šanghaji, ca 1945 (c) USHMM, Foto_Eric Goldstaub

V roce 1941 obsadilo Japonsko, spojenec fašistického Německa, Šanghaj a životní podmínky přistěhovalců se postupně zhoršovaly. Od roku 1943 vytvořila čínská vláda v městské části Hongkew židovské ghetto. Špatné hygienické podmínky a nedostatečné zásobování potravinami vyústilo v hlad a choroby. Původní židovské obyvatelstvo Šanghaje pocházelo z Asie, jako rodiny Kadoorie a Sassou, které za pomoci charitativních organizací a organizace JDC z USA zásobovaly v rámci možností obyvatele ghetta potravinami a staraly se o provoz škol.

Po porážce fašismu se začali mnozí uprchlíci vracet zpět do Evropy, nebo jejich kroky vedly k další emigraci do Izraele, Kanady, Austrálie či USA. Jen malá skupina uprchlíků se vrátila zpět do Rakouska, mnozí zklamáni politickým vývojem opustili své rodiště podruhé a natrvalo.

Dětské přátelství Peggy Stern Cole, Foto_Melville Jacoby

Jana Graff-Löwbeer, Vídeň