EZRA je tu pro všechny potřebné

Foto: Jana Prajznerová

Před epidemií COVID-19 byly sociální služby mnohdy nedoceněnou službou a samozřejmě také profesí. V současné době jsou ještě více potřeba. Ačkoliv je nyní práce s klienty ještě obtížnější, široká veřejnost si konečně této náročné a velmi potřebné práce všimla.

Komplexní domácí péče EZRA patří do systému sociálních služeb, které zajišťuje Židovská obec Praha. Vznikla jako služba především pro seniory, kteří žijí v samostatné domácnosti, ale potřebují různé druhy pomoci. Mnozí žijí zcela samostatně, někteří s rodinou, ale děti či vnoučata přes den odcházejí do práce nebo školy a starý člověk potřebuje jak pomoc zdravotní, tak i aktivizaci duševní. Terénní sociální pracovníci tedy docházejí za klienty do domácností.

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let, ale mohou to být i lidé mladší trpící chronickou chorobou. Zvláštní zřetel je brán na potřeby klientů přeživších holokaust. Postupně se však většinovou klientelou stávají senioři tzv. druhé generace nebo jejich blízcí. Protože je EZRA nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje registrovanou terénní sociální službu osobní asistence, jsou služby placené. Nejedná se však o nijak nedostupné částky.

Klientům nabízí EZRA klasickou osobní asistenci, tedy pomoc s osobní hygienou, péčí o domácnost nebo zajištění kontaktu s okolím, ale také prosazování svých práv. Pro klienty v obtížné sociální situaci poskytuje EZRA také poradenství a terapeutickou činnost. Klienti mohou využívat také domácí zdravotní péči a unikátní je ergoterapie. Ergoterapie pomáhá klientům zvládat běžné činnosti, rozvíjí je fyzicky i duševně a je klientovi vždy uzpůsobena „na míru“.

Služba je určena všem z široké židovské komunity a o pomoc může požádat jak senior či nemocný, tak jeho příbuzný nebo i přítel. Klienti nemusí být přímo členy židovské obce, může se jednat o nežidovského partnera nebo příbuzného, který nemá židovské kořeny.

Požádala jsem ředitelku Komplexní domácí péče Ezra Evu Jelínkovou, aby nám řekla pár slov o tom, jak v týmu zvládají tohle náročné období. Ezra je terénní služba, která se stará o seniory v jejich domácnostech po celé Praze. Nabízí osobní asistenci, službu domácí zdravotní péče a ergoterapii, služby jsou určeny klientům v seniorském věku (se zvláštním zřetelem k přeživším holokaustu).

Kateřina Mikulcová


Často jsme teď jediní, kdo za seniory přichází

Ředitelka EZRA na charitativním večeru EZRA v Jubilejní (Jeruzalémské) synagoze v Praze

Když jsem byla oslovena redakcí Maskilu, abych napsala pár řádek o tom, jak se nám v Ezře daří během podzimní pandemie, uvědomila jsem si, jak ráda jsem za tohle zastavení a zamyšlení. Poslední měsíce totiž dni ubíhají neuvěřitelným tempem.

Ráda bych řešila jen nově vzniklé situace, uváděla do praxe nařízení a pokyny, které se každý den mění v závislosti na aktuální situaci a vytvářela zázemí a podporu pro svůj tým. To je ale v této době navíc, protože i teď je potřeba zajišťovat i všechny ostatní činnosti nutné pro naše fungování. A to přináší velkou zátěž pro celý tým i pro mě. Jen pro představu – krizový plán, který jsme vytvořili pro současné období, má tři strany textu.

Zpětně jsem moc ráda za rozhodnutí, která jsme udělali v průběhu letních měsíců a září. Byli jsme hodně opatrní a vlastně jsme se od jara nikdy nevrátili do režimu, který by byl úplně bez opatření. Tak jsme se přizpůsobovali aktuálnímu vývoji situace – zaměstnanci byli rozděleni do skupin, ve kterých spolupracovali, a skupiny se vzájemně nesetkávaly, porady s větším počtem osob jsme dělali venku, se souhlasem zaměstnanců jsme je testovali po návratu ze zahraniční dovolené. A i když to nebylo povinné, roušky jsme odložili v našem provozu jen částečně. Tím jsme se vyhnuli mnohým komplikacím.

V posledních týdnech stále víc a víc myslím na naše klienty. Jak na ně stávající situace asi dopadá, že jsou hodně sami a pod tlakem informací z médií. Někdy jsme jediní, s kým jsou teď ve fyzickém kontaktu, protože mnoho z nich má rodiny v zahraničí. Je to také znát na telefonátech, jejichž počet na podzim několikanásobně narostl. Klienti chtějí nejen dostat relevantní informace, podporu a určité ujištění, že jsme tu pro ně k dispozici. Ale co je asi ještě cennější, je připomínat si všechny ty hezké a běžné věci, které nám i v této době zůstaly, i kdyby to měla být taková maličkost jako je oblíbená knížka. My jsme si zrovna nedávno prohlížely doma s rodinou fotky, když byly dcery ještě malé.  Nevzpomínám si, kdy naposledy nás předtím napadlo se k nim vrátit.

Snažíme se tohle připomínat klientům a také s nimi plánovat věci do budoucna. Je to jen určité období, které teď musíme překonat. Přinést do domácností trochu optimismu je ale jen něco navíc, samozřejmě na prvním místě jsou všechna opatření, kterými se snažíme klienty i personál co nejvíce ochránit před zdravotními komplikacemi. Přeju nám všem, ať je to brzy za námi a můžeme si jen občas vzpomenout na ten nepředvídatelný rok 2020.

Eva Jelínková, ředitelka EZRA

Více informací o poskytovaných službách, akcích a možnostech najdete na webu: https://www.kehilaprag.cz/cs/ezra/