Přichází Tachles.tv

Do českého a slovenského online světa vstupuje dosud chybějící prvek. Komunitní televize. O nás. Pro nás. Je to jediná kulturní digitální platforma židovských komunit v České a Slovenské republice. Tachles znamená „k věci“ a k židovské věci se toho díky platformě Tachles dozvíme jistě hodně.


Podrobnou nabídku najdete na https://tachles.tv/relacie

Online platforma poskytne politicky nezávislý ekosystém, rovnocenný přístup všem směrům judaismu a jeho představitelům. Zároveň online platforma umožní propojení s emigranty, kteří pocházejí z České či Slovenské republiky a žijí v Izraeli nebo jiných částech světa. Tachles chce spojit existující židovské obce a komunity na území Čech, Moravy a Slovenska, rodiny a osobnosti doma i v zahraničí, které spojuje společná víra, kultura a identita. Platforma bude sloužit židovským komunitám, rodinám a osobnostem z obou zemí, každý měsíc bude věnovaný určitým židovským tématům spolu s pravidelným programem. Komunitní televize nabídne jak živá online vysílání, ze zvláštních komunitních událostí a setkání, tak online dostupný archiv pořadů. V archivu Tachles.tv najdou diváci širokou nabídku pořadů z každodenního života komunit, převzaté pořady z České i Slovenské televize a další. Digitální platforma bude přístupná nejen členům komunit a židovským divákům, ale také široké veřejnosti. Hlavním cílem je tak uznání nevyhnutelné plurality vnímání, názorů a náboženského vyznání a společný boj proti předsudkům, rasismu a antisemitismu. Cílem je také propojení členů jazykově, historicky a kulturně si blízkých komunit v Čechách a na Slovensku v období, kdy je setkávání obtížné, což v mnoha komunitách může působit problémy v rozvoji aktivit náboženských, kulturních a společenských.

Televize Tachles nabídne širokou paletu pořadů.

  • RABBI’S AND REBETZIN’S CORNER – prostor pro všechny náboženské směry v judaismu – ortodoxní, tradiční, reformní, liberální
  • TALK SHOWS – COVID, antisemitismus, smíšená manželství, asimilace, úloha židů v 21. století
  • NAŠA KOMUNITA ZVNÚTRA – blízký pohled výjimečných, ale běžných členů židovských komunit jako jsou komunitní aktivity, kluby a podobně.
  • INSPIRACE – KABALAT ŠABAT, ŽIDOVSKÉ SVÁTKY
  • NOVINKY – zprávy o a pro členy komunit (včetně komunitních zpráv s možností online interakce, otázky pro představitele jednotlivých obcí.
  • CHAVERIM/PŘÁTELÉ – vysílaní pro veřejnost
  • MLÁDEŽNICKÉ AKTIVITY – židovská mládež, nedělní škola, košer podcast
  • KOŠER VAŘENÍ
  • VZDĚLÁVÁNÍ – HODINY NÁBOŽENSTVÍ, BOHOSLUŽBY, HODINY HEBREJŠTINY, KURZY TORA/TALMUD
  • UMĚNÍ, ZÁBAVA A HUDBA – KOŠER STANDUP,  KONCERTY ŽIDOVSKÉ HUDBY A VYSTOUPENÍ, ONLINE VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY

REDAKCE