První chanuková svíčka v Památníku ticha

František Bányai, předseda pražské židovské obce vítá přítomné

Úspěšně započatá tradice zapalování první chanukové svíce na setkání pod názvem Světlo pro naději, které organizuje pražská židovská obec v Památníku ticha v pražském Nádraží Bubny, byla letos také poznamenána pandemií coronaviru.

Omezený počet možných účastníků, oddělovací pásky, hygienická opatření ani redukovaný počet hudebníků Pražské jidiš kapely však slavnostní setkání nezhatil. Přítomné pozdravil jak ředitel Památníku Pavel Štingl, tak předseda pražské židovské obce František Bányai, a dokonce i J.E. velvyslanec Státu Izrael v ČR, pan Daniel Meron.

Vlastního zapálení první svíce na chanukii a příslušného požehnání se ujal Vrchní zemský rabín Karol Sidon a Vrchní pražský rabín David Peter.

Přítomní měli také možnost shlédnout v hale nádraží výstavu fotografií dokumentujících transporty židů z tohoto nádraží v době Šoa.

Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha vítá s Františkem Bányaiem shromážděné
J.E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR pozdravil přítomné
Vrchní pražský rabín David Peter, zapaluje první chanukovou svíci za požehnání Vrchního zemského rabína Karola Sidona
Nezbytná hygienické opatření provázela i tuto již tradiční akci
Hudebníci před plastikou Wooden Cloud od německého sochaře Martina Steinerta , která symbolizuje vzpomínku na tragédii lodi Patria (viz Maskil 5781_3)

Foto: Kateřina Mikulcová

REDAKCE