Středoevropský bejt din

Marc Chagal - I dal [Pán] Mojžíšovi ...

Středoevropský bejt din bude působit jako progresivní rabínský soud pro Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko

Pro nejen českou židovskou komunitu přinese nový progresivní bejt din nové možnosti a další rozměr judaismu. Jak řekl rabín David Maxa pro Český Rozhlas: „Rabínský soud se zabývá problematickou židovského náboženského práva, tedy takzvané halachy. Kromě toho, že je zároveň platformou pro vzájemný kontakt rabínských autorit a může se vyjadřovat k celé škále otázek, tak jsou v jeho kompetenci zároveň záležitosti židovského statusu, což znamená giur nebo konverze. Věřím, že jedním z důležitých úkolů bude například aktivní pomoc patrilineárním židům při potvrzení židovského statusu.“ A dále „administrativním sídlem nového bejt dinu budou prostory synagogy židovského komunity Ec chajim v Praze, což souvisí s tím, že jsem byl jmenován správcem tohoto bejt dinu. V praxi to znamená, že bude mým úkolem přijímat a zpracovat agendu ze všech čtyřech zemí, a následně svolat bejt din do kteréhokoliv místa v zemích jeho působnosti – prostě tam, kde vznikne potřeba a kam se následně sjedou rabíni. Středoevropský bejt din má svou specifickou agendu, ale kromě toho všeho ještě velmi doufám, že ve všeobecném měřítku jeho existence nadále posílí spolupráci mezi židovskými komunitami a organizacemi v těchto čtyřech zemích.“

Plné prohlášení o zřízení bejt dinu z 1. ledna 2021/17. tevetu 5781: 

Prohlášení o zřízení Středoevropského bejt dinu 

Evropská unie progresivního judaismu (European Union for Progressive Judaism – EUPJ) a  EUPJ rabínské shromáždění (EUPJ Rabbinic Assembly – ERA) ohlašují zřízení  Středoevropského bejt dinu (Central European Beit Din – CEBD) pod patronací EUPJ.  

Zřízení CEBD bude písemně ohlášeno federacím židovských komunit v Bratislavě, Budapešti,  Praze a Varšavě během prvního kalendářního týdne roku 2021. CEBD bude fungovat v České  republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

Toto je jediný progresivní bejt din fungující v těchto čtyřech zemích uznávaný Světovou unií  progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism – WUPJ), EUPJ a jejím rabínským  shromážděním (ERA).  

Rabíni z těchto čtyřech zemí se budou střídat na pozici vedoucího bejt dinu, av/em bejt din,  s ročním funkčním obdobím. 

Rabín David Maxa bude správcem tohoto bejt dinu a tuto funkci bude vykonávat s odpovídající  administrativní pomocí. Adresa Středoevropského bejt dinu je v Praze: Ec chajim, Jindřišská  873/27, 110 00 Praha 1, Česká republika. 

Tento rabínský soud se bude scházet na pozvání rabína Maxy kdekoliv v těchto čtyřech zemích.  Rabínka Jackie Tabick bude čestnou správkyní během prvního roku existence tohoto rabínského  soudu a bude mu poskytovat odborné poradenství a podporu.  

Jakýkoliv legitimní člen ERA může být přizván k zasedání v tomto bejt dinu. Osvědčení vydávané  tímto bejt dinem bude v hebrejštině, jazyce uchazeče a angličtině.  

Zakládajícími rabíny CEBD jsou rabíni Misha Kapustin, David Maxa, Thomas Salamon, Anita  Kantor, Tom Kučera a Stas Wojciechowicz s podporou rabínů Andrewa Goldsteina a Jackie  Tabick (za EBD) a Reného Pfertzela (za ERA).

Více na www.eupj.org.

Redakce