Tradiční Terezínská tryzna bude letos až v září

Terezínský židovský hřbitov

V důsledku stále špatné epidemiologické situace způsobené pandemií onemocnění covid-19 nemůže ani v letošním roce tradiční pietní akce Terezínská tryzna, konaná každoročně vždy třetí neděli v květnu, proběhnout v řádném termínu a bude přesunuta na podzim. O novém datu konání rozhodl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, bude jím neděle 5. září.

Na základě rozhodnutí vlády č. 1332 ze 14. prosince 2020 a dalších navazujících nařízení, jsou již od 18. prosince 2020 uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín. Tento stav trvá již více než 3 měsíce. Jak uvádí Stanislav Lada, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, „Od loňského 11. března, kdy se naše brány uzavřely pro veřejnost poprvé, jsme měli až dodnes z celkem 380 dní otevřeno pouhých 170 dní. Jelikož významnou část našeho rozpočtu tvoří příjmy ze vstupného, je zřejmé, že bychom bez pomoci zřizovatele – Ministerstva kultury ČR nemohli nadále existovat. Za to mu patří náš veliký dík. Naše objekty a další služby na ně navazující se snažíme návštěvníkům, často z řad tuzemských škol, zpřístupnit na internetu. Na našich webových stránkách je zdarma k dispozici virtuální model všech objektů Památníku Terezín, který využíváme jako podklad pro virtuální prohlídky. Naše vzdělávací oddělení nad rámec prohlídek nabízí školám také přednášky a workshopy, které mohou využít pro svou distanční výuku“.

Negativní vliv má pak uzavření Památníku také samozřejmě na plánované vzpomínkové akce a výstavy. V loňském roce byla zrušena ústřední vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce Terezínská tryzna, uctění památky bylo jen ve formě tichého položení květin vždy jedním zástupcem za pořadatele, bez náhrady byla v loňském roce zrušena pietní akce Jom hašoa – veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Některé výstavy, i když byly v řádném termínu nainstalovány, prakticky nikdo neviděl, některé byly přesunuty na letošní rok, to se týká výstavy amerického výtvarníka a lékaře Marka Podwala s názvem Kadiš pro Dąbrowu Białostockou a výstavy Jiřího Sozanského Pevnost 1980. Obě výstavy byly v loňském roce připravené, byly k nim vytištěné už i katalogy.

Z programu pro letošní rok již byla v důsledku pandemie covidu-19 vyřazena terezínská premiéra filmu Terezínské stíny a zrušena bude opět také nadcházející pietní akce Jom hašoa. Tento den holocaustu a hrdinství si nicméně zástupci Památníku Terezín připomenou společně s Institutem Terezínské iniciativy v rámci online Veřejného čtení jmen obětí holocaustu, které se bude konat 8. dubna od 14 do 17 hodin.

„U akcí, kde to jen trochu půjde, budeme realizovat online přenos. První naší akcí tohoto typu byla začátkem února vzpomínková akce Pocta Bedrníkovi o osobnosti Zdeňka Bořka – Dohalského.  Záznamy budou k dispozici na YouTube kanálu Památníku Terezín. S výstavami počítáme v jejich plánovaném termínu, budou připraveny na znovuotevření, pouze u výstavy Vladimíra Noska, Marka Podwala a Jiřího Sozanského došlo k posunutí slavnostního zahájení na pozdější dobu, kdy již budou, jak pevně doufáme, omezení pro účast veřejnosti mírnější.“, doplňuje Lada.

Památník Terezín

V důsledku stále nepříznivého vývoje epidemiologické situace způsobené šířením viru SARS-CoV-2 je dnes už také jisté, že v tradičním termínu třetí květnové neděle, tj. 16. května, nebude moci proběhnout ústřední vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce Terezínská tryzna ani v letošním roce. Ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek k tomu uvádí: „Terezínská tryzna je nejvýznamnější vzpomínkovou akcí Památníku Terezín a koná se s výjimkou loňského roku každoročně již od roku 1946. Jak se blížil její letošní termín, který vychází na 16. května, a bylo zapotřebí začít s nutnými přípravami, stáli jsme opět před rozhodnutím, zdali je reálné, aby se akce mohla uskutečnit v takovém rozsahu, jak si podle svého významu zaslouží. A dospěli jsme k názoru, že to možné není. I pokud už bychom měli v květnu otevřeno, domníváme se, že by bylo v platnosti mnoho omezení, které by akci velmi limitovalo. A tak jsme se společně s dalšími spoluorganizátory rozhodli akci přesunout na náhradní termín.“ Organizátorům se nabízelo září či říjen. 16. 9. 1945 se za účasti bývalých vězňů, pozůstalých, četných představitelů politického a veřejného života poválečného Československa (Milada Horáková, Jan Masaryk a další) a široké veřejnosti konal na Národním hřbitově tzv. Národní pohřeb. V říjnu si pak budeme připomínat 80. výročí zahájení systematické deportace Židů z území protektorátu do ghetta v Lodži a později do Terezína. „Nakonec jsme vybrali termín zářijový, konkrétně neděli 5. 9.“, doplňuje ředitel Roubínek a dodává: „Nikdo z nás si to nepřeje, ale může se stát, že se situace po návratu dětí do škol opět zhorší, z tohoto důvodu jsme nechtěli s pořádáním čekat na pozdější dobu a rozhodli jsme se hned takto pro začátek září. Jde nám o to připomenout si památku obětí nacistické perzekuce v co nejtradičnějším formátu, bez velkých omezení, a domníváme se, že v tomto termínu to bude možné s větší pravděpodobností.“

Stanislav Lada, Památník Terezín