Samuel Kohn

Měchový fotografický přístroj - Wikipedia

Samuel Kohn patří k těm zajímavým osobnostem dějin fotografie v českých zemích, o jejichž životě i tvorbě víme zatím jen střípky.

Text je shrnutím dosavadních poznatků.  Narodil se 17. prosince 1837 v Praze, studoval na pražské malířské akademii v letech 1852–1855. Fotografickou portrétní živnost ohlásil v roce v září 1863 v Praze a do živnostenského rejstříku byla zapsána pod č. 706. Bylo to ve vrcholné době zájmu o fotografické vizitky a z umění na výnosnou fotografickou živnost přesedlalo v té době mnoho malířů. Fotografické zkušenosti získal údajně ve Vídni. Na počátku jeho oficiálního fotografického podnikání v Praze se u něho vyučil fotografii o dva roky mladší Josef Böttinger, jehož mimořádný talent se rozděloval mezi fotografii, kresbu s malbou a reprodukční techniky. Oba muži mohli mít vzájemně na sebe vliv. Roku 1866 se stal Samuel Kohn členem Umělecké besedy, což naznačuje opětovný příklon k malířství. Podle zápisu v živnostenském rejstříku se totiž po šesti letech své fotografické živnosti v Praze vzdal. Je ale možné, že ji místo Prahy začal provozovat v Karlových Varech, pro což ale zatím nebyl nalezen archivní důkaz. Jsou totiž známy vizitky s adresou „Karlsbad Bei der evang. Kirche”, které by charakterem provedení mohly pocházet z raných sedmdesátých let.  

V letech 1873 a 1874 byly na jméno Samuel Kohn učiněny dva nové zápisy do pražského živnostenského rejstříku a to pro „Betrieb der Fotografie” (č. 904/1873) a „Fotografie” (1030/1874). Další zápis do pražského živnostenského rejstříku se objevil 30. listopadu 1879, a to pro „Photographiegewerbe” s provozem na prestižní adrese Václavského náměstí (č. 1180/1879). Současně se jeho jméno jako fotografa začalo pravidelně objevovat v pražských adresářích. Ty jej uvádějí jako fotografa dokonce i poté, co dle zápisu v živnostenském rejstříku pod č. 1030/1874 je poznámka, že se fotografické živnosti znovu vzdal. Lze to možná chápat tak, že zůstal stále platný fotoobchod.

Vizitky z portrétních ateliérů Samuela Kohna

Z přehledu vyplývá, že v působnosti Samuela Kohna je mnoho nejasností. Nejasné je časové působení jeho pobočky (či na čas samostatného podniku?) v Karlových Varech, která patrně existovala ještě v osmdesátých letech. Další pobočku v Praze měl údajně také v ulici Na Příkopě. Poměrně časté střídání adres ateliéru umožňuje vznik mnohých jeho snímků přesněji datovat. Nicméně slova o „mnoha snímcích“ jsou poněkud nadnesená, neboť na rozdíl třeba od Moritze Ludwiga Wintra se zas tolik jeho portrétů pro srovnání nezachovalo. Nemusel tedy být jako fotograf tak populární. Střídání adres ateliéru možná také svědčí o jisté stabilitě a menším úspěchu v podnikání. Každopádně jím vytvořené dochované portréty na vizitkách a kabinetkách mají nadprůměrnou úroveň. V osmdesátých letech se objevil na portrétních vizitkách z Karlových Varů titul brazilského císaře a titul „Sachsen-Coburg-Gothaischer-Hoffotograf“, což v podstatě bylo prestižní. Vedle vlastní fotografické portrétní tvorby se Samuel Kohn v menší míře také zabýval místopisnou fotografií. Protože měl fotografický obchod, patrně také prodával snímky jiných fotografů. Zemřel 24. února 1910 v Praze. Čím se však zabýval po odchodu z fotografického podnikání v posledních dvaceti letech jeho života není zřejmé.

Pavel Scheufler

Vizitky z portrétních ateliérů Samuela Kohna. 
Vizitky z portrétních ateliérů Samuela Kohna.