Záhadný hrob nenalezen, ale příště už to určitě vyjde…

Nadační fond obětem holocaustu uspořádal dne 15. července 2021 svou první dobrovolnickou brigádu na židovském hřbitově v Kovanicích. Dobrovolníci se nezalekli ani čerstvě spadlého stromu a s velkým nasazením vyčistili větší část hřbitova. Doprovodným úkolem bylo nalézt dosud neznámý náhrobek babičky Franze Kafky, žel v pátrání se bude pokračovat v příštím roce při další brigádě, pravděpodobně se skrývá v neupravené části hřbitova.

Poděkování patří Ing. Mojmíru Malému, vedoucímu Správy budov a hřbitovů Matana a.s., za spolupráci a odborné vedení, a především všem dobrovolníkům z široké židovské komunity i mimo ni.

Za NFOH Marta Malá

foto MiS