Katko, děkujeme!

MiS: Kateřina Mikulcová

Už je to tak, s posledním číslem uplynulého židovského roku jsme se rozloučili v roli šéfredaktorky s Katkou Mikulcovou, která několik let vedla náš časopis Maskil.

Nebyl to odchod nečekaný, nýbrž dlouho plánovaný, a tedy i snad dobře zvládnutý. Katčiny důvody pro odchod jsou pochopitelné a snad pro ni i jistým polepšením. Na Maskil už by jí v nové práci čas nezbyl. Jako dobrý a odpovědný člověk nám dala dost času pro přípravu pro přechod na nové uspořádání. Katka vtiskla redakci nový styl i profesionální přístup. Přinesla nové kontakty a mnoho nových nápadů i aktivní komunikaci v rámci širší židovské pospolitosti, získala si důvěru i respekt u představitelů židovských komunit a institucí. Je toho hodně, za co jí časopis i naše židovská komunita Bejt Simcha je vděčná.

Funkci šéfredaktorky přebírá tedy Ráchel Polohová, která s Katkou tvořila od počátku redakční tandem. Ráchel, jako nová šéfredaktorka, má tedy na co navázat a co vlastním způsobem v časopisu i rozvíjet. Je to velmi talentovaná, vzdělaná a motivovaná žena, která má velký potenciál přinést i nové podněty do společné práce. Novou redaktorkou se stala Anna Bendová, která již delší čas s časopisem spolupracovala a zná velmi dobře kompletní činnost redakce.

Přes všechna ta pozitivní očekávání do budoucna musím říct, že jsme si na Katku, za těch několik let velmi zvykli. Neměla to s námi někdy lehké, ale vždy jsme uměli najít pro sebe pochopení a také vzájemnou podporu. Doufám, že mezi nás i nadále bude chodit, že jí budeme nadále vídat a že nám také něco hezkého občas pro Maskil napíše. Bude nám v Maskilu chybět. Katko, moc děkujeme!

Jan Kindermann

předseda Bejt Simcha