Ozdobme Tóru

Zdroj: Libros proféticos de la-Biblia

V plzeňské obci se část členské základny schází k pravidelný pátečním b-hoslužbám. V uplynulém roce „doba covidová“ příliš nepřála jakýmkoliv aktivitám, přesto se v Plzni podařilo na svátky Šavuot, Roš ha-šana a Jom kipur sestavit minjan a číst z Tóry.

Celkem plzeňská obec vlastní tři svitky Tóry, pocházejí z válečných svozů a jejich původ není přesně určen. Datace je známá pouze u největší Tóry, která i s nástavci měří něco málo přes jeden metr. Ve spodní části je dochován donační nápis, který je rozluštěn jen z části. Z nápisu vyplývá, že tento svitek byl darován panem Steinerem jako poděkování za narození syna. Zasvěcena pak byla na Roš chodeš tamuz 5650 (16. června 1890 občanského letopočtu). Žádný z výše zmíněných svitku nemá předepsané doplňky jako povijan, pláštík, nástavce nebo korunu, štít a ukazovátko. Vznikla tak potřeba tyto Tóry patřičně a důstojně ozdobit.

Prvotní nápad byl svěřit tuto práci studentům ateliéru kovu a šperku místní uměleckoprůmyslové fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Při podrobnějších konzultacích se však ukázalo, že zadání je řemeslně a technologicky pro samotné studenty příliš náročné a v podmínkách uzavřených škol prakticky nerealizovatelné. Nicméně, myšlenka, a hlavně prvotní kresby, už byly na světě. Skici koruny, štítu a ukazovátka ctí klasické tradiční schéma a inspirací pro ně bylo tvarosloví a architektura Velké synagogy. Návrhy byly natolik okouzlující, že i přes zvýšenou finanční náročnost se obec rozhodla tento projekt realizovat a podpořit ho prostřednictvím účelových darů od jednotlivých donátorů. Cílová částka je 500 000 Kč a v čase psaní tohoto článku (tedy 16. srpna 2021) se sešlo již 339 290 Kč.

Autorem zdobení na Tóru je významný český umělec a šperkař doc. M.A. Petr Vogel vedoucí ateliéru kovu a šperku výše zmíněné Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, který během své bohaté profesní kariéry vystavoval ve více než 90 expozicích a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém světě. Spoluautorem a spolurealizátorem je český klenotník a šperkařský mistr Jiří Urban, který se řadí mezi nejlepší české zlatníky. Za svou dlouhou profesní kariéru vytvořil řadu významných děl, například pacifikál pro papeže Jana Pavla II. nebo soubor granátových šperků pro anglickou královnu. Mediálně nejznámější jsou jeho technologicky velmi náročné repliky korunovačních klenotů, dále kopie koruny Svaté říše římské nebo kopie parléřovské monstrance ze Sedlce u Kutné Hory. Plzeňská Tóra tak získá důstojné atributy ve vysoké umělecké kvalitě, které k ní patří.

Návrh štítu Tóry z ryzího stříbra inspirovaného průčelím Velké synagogy v Plzni

V případě zájmu můžete tento projekt podpořit. Budeme vděčni za malý i velký dar k uskutečnění tohoto cíle.

Účet pro účelové dary na šperky Židovské obce Plzeň je: 35-7957100237/0100, Variabilní symbol: 26, Do zprávy pro příjemce uveďte: Dar – jméno a příjmení. Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás na e-mail: zoplzen@zoplzen.cz

ŽO Plzeň