Listopad 2021

Požehnání dvanácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž opásáváš Izrael silou. Když se Jitka vrátila domů, byly dvě hodiny v noci. Sepnul jí automatický zvyk z dob, kdy ještě její syn Jáchym chodil na první stupeň, a…