Masarykova vesnice

Porcelánový talíř s podobiznou T. G. Masaryka má v kibucu čestné místo

Masarykova ulice, Masarykovo náměstí, Masarykova lavička… a nově i poštovní známka s podobou T. G. Masaryka. První prezident Československé republiky zanechal v Izraeli nesmazatelnou stopu. Jejím patrně největším odrazem je však kibuc, který nese jeho jméno.

Patnáct minut jízdy autem z Haify, pět kilometrů jižně od centra města Akko leží při pobřeží Středozemního moře kibuc, který dostal své jméno po našem prvním prezidentovi a nadšeném podporovateli sionistické myšlenky T. G. Masarykovi. Kibuc nese jméno Kfar Masaryk – hebr.כפר מסריק dosl. Masarykova vesnice

Když roku 1932 přišli s pátou přistěhovaleckou vlnou do tehdejší Palestiny židé z Litvy a Československa, rozhodli se založit společně osadu se sdíleným kolektivním hospodářstvím a ekonomikou, kterou pojmenovali jednoduše Česko-Litevsko. V následujících letech se kibuc ještě několikrát přestěhoval a změnil své jméno. Kuriozitou je, že název Kfar Masaryk byl přijat teprve poté, co se ke kibucu připojili noví přistěhovalci z Polska. Roku 1940 byl kibuc Kfar Masaryk slavnostně otevřen v západní Galileji na místě, kde sídlí dodnes.

Pamětní mince k výročí narození T. G. Masaryka vystavená v kibucu

Oficiální ceremonie otevření kibucu se odehrávala v hebrejštině i češtině a zúčastnili se jí nejen čeští přistěhovalci, kteří přijeli z různých koutů oblasti Palestiny podpořit své krajany, ale také arabští obyvatelé, kteří při proslovu zdůraznili význam přátelského soužití obou národů. Pod česko-hebrejským praporem s heslem mistra Jana Husa „Pravda vítězí“ přeloženým do hebrejštiny přednesli svou řeč také zástupci Židovského národního fondu (KKL) a podle dostupných pramenů byli přítomni i čeští a slovenští konzulové tehdy napojení na českou exilovou vládu a ministra Jana Masaryka v Londýně.

Skupina prvních obyvatel kibucu Kfar Masaryk v roce 1940 čítala 60 rodin, kibuc se rozkládal na území téměř 200 hektarů a byl ohrazen zdí se strážní věží. Spolu s novým kibucem byla založena také porcelánka Naaman. V blízkosti kibucu se nenacházel dostatek vhodné úrodné půdy – jen podmáčená půda a bažinatá oblast, která byla známá pod jménem Naaman. Z toho důvodu se místní obyvatelé rozhodli postavit své hospodářství na výrobním průmyslu a původní továrna na červené cihly byla později přetvořena v porcelánku pojmenovanou podle přilehlé bažiny. Výroba porcelánu Naaman kibuc proslavila. Závod se úspěšně rozrůstal a poskytl pracovní místa mnoha lidem v blízkém i dalekém okolí. Továrna byla nakonec uzavřena v 80. letech 20. století, avšak značka porcelánu Naaman je dodnes známá po celém Izraeli.

Kibuc Kfar Masaryk proslavil porcelán značky Naaman

Mezi další průmyslovou výrobu kibucu Kfar Masaryk patřila od 70. let 20. století výroba černobílých a později barevných televizorů pro původně finskou společnost Silora. Výroba televizorů se velmi prozaicky odehrávala v místní jídelně. V současné době Silora poskytuje digitální služby. Dalším podnikem, který funguje v kibucu až do dnešních dnů, je firma na papírové a kartonové obaly Dukrat, která byla založena roku 1978.

Poté, co se podařilo zúrodnit půdu, začal kibuc aktivně rozvíjet i své zemědělství, a tak nyní vedle rybolovu a chovu drůbeže a skotu se kibuc soustřeďuje třeba i na pěstování avokáda, které vyváží také do Evropy. Daří se zde dnes ale i různým zemědělským plodinám – například kukuřici, pšenici, rajčatům, a dokonce i bavlně. Vedle toho nyní kibuc rozvíjí také oblast turistického ruchu a nabízí originální prohlídky svých prostor a seznámí s historií a ideologií kibuců.

Kibuc Kfar Masaryk dlouho fungoval jako klasický kibuc v socialistickém duchu. Společný majetek, hospodářství, organizované vzdělávání a dělba práce doplněná dětskými domy (v nichž probíhala kolektivní výchova dětí) se odehrávaly pod všudypřítomnou podobiznou Stalina. Jako většina kibuců dnes tuto cestu opustil i Kfar Masaryk. Kibuc prošel privatizací a v současné době už zde nefunguje společná ekonomika a hospodářství podle socialistické ideologie. Pouze společenský život nebo některé oslavy se odehrávají společně v kolektivním duchu.

Stalinův portrét byl v počátcích kibucnického hnutí k vidění ve většině kibuců

Název kibucu není jedinou stopou, kterou zde zanechala osobnost T. G. Masaryka a Česká (resp. Československá) republika. Ještě během 2. světové války se kibuc rozhodl založit školu T. G. Masaryka a žádal pro tento projekt podporu československé vlády. Šlo pochopitelně o poněkud choulostivou situaci v mezinárodním měřítku. Ministr zahraničních věcí v exilu, Jan Masaryk, se zasadil o to, aby byla pro kibuc poskytnuta finanční podpora ve výši 3,5 milionu korun, vzdělávací institut byl však nakonec postaven až o desítky let později. U příležitosti 70. výročí České (resp. Československé) republiky započala v kibucu stavba dokumentačního centra T. G. Masaryka.

Kibuc Kfar Masaryk navštívil během své návštěvy roku 1990 také prezident Václav Havel, který zde zasadil strom. Česká vláda skrze svůj zastupitelský úřad v Tel Avivu i nadále udržuje vztahy s „českým“ kibucem. Současný velvyslanec J. E. Martin Stropnický navštívil naposledy kibuc roku 2019, aby zde slavnostně otevřel nově zrekonstruovaný památník T. G. Masaryka.

Ráchel Polohová

Foto: autorka

Ševcovská dílna v kibucu Kfar Masaryk