Jeruzalém v roce 2021: Podle čísel

Jan Miklín, Jeruzalém 2017

„Jeruzalémská fakta a trendy pro rok 2020 – letmý pohled“ je zevrubným a velmi detailním zpracováním města v číslech a grafech.

Dan Halperin a Lior Schillat, předseda a generální ředitel Jeruzalémského institutu pro politický výzkum, představili tehdejšímu prezidentu Reuvenu Rivlinovi 35. ročník „Jeruzalémská fakta a trendy pro rok 2020 – letmý pohled“.

Jedná se o zevrubný a velmi detailní obraz města v číslech a grafech, zachycující nové i ty již probíhající trendy v životě hlavního města a jeho obyvatel, s odhadem na průběh v příštích letech. Obraz Jeruzaléma poskytuje průřezy širokou škálou témat zahrnující populaci, zaměstnanost, vzdělání, stavební rozvoj a cestovní ruch.

Publikace je založena na hlavních zjištěních Ústředního statistického úřadu, k nimž jsou přidána fakta a trendy pocházející z magistrátu. Vše je zpracováno prostřednictvím speciálního pohledu výzkumných pracovníků ústavu, kteří podrobně zkoumají příběh za těmito čísly. S údaji primárně čerpanými z roku 2018 (podle zvyku dívat se na čísla zhruba dva roky před vydáním ročenky) je dobré poznamenat, že ilustrují konec desetiletého období starosty Nira Barkata a začátek Moše Leona.

Co se tedy stalo v Jeruzalémě během těchto let?

V Jeruzalémě se zvýšil počet turistů a v odvětví hi-tech počet žen než v jakémkoli jiném městě v Izraeli, ale také pokleslo přistěhovalectví. Jeruzalém je však i nadále největším městem v Izraeli s 919 400 obyvateli, což je dvojnásobek oproti Tel Avivu a trojnásobek Haify. Jeruzalém má také největší arabskou populaci v Izraeli (349 600 obyvatel). Město se skládá z 37 % „ne-charedim“ židů a dalších, 25 % charedim a vedle toho 38 % Arabů.

Navzdory obvyklému rozkolu mezi ultraortodoxními, náboženskými a pluralistickými žijí 3 % židovských obyvatel Jeruzaléma stále ve smíšených domácnostech (páry s různou náboženskou úrovní: náboženský x sekulární, sekulární x charedi atd.).

Jeruzalém má stále největší izraelské vzdělávací odvětví s 286 900 žáky. Počet studentů státního náboženského (ne ultraortodoxního) školského systému – 31 700 – poprvé překonal počet studentů státního nenáboženského školního odvětví – 30 800.

V roce 2018 si Jeruzalém noví přistěhovalci už druhým rokem méně vybírali k bydlení. Jeruzalémští město také nadále opouštějí, ale 46 % z nich nezašlo daleko a přestěhovalo se do lokalit v rámci jeruzalémské metropole. Přesto na rozdíl od posledních několika let zaznamenal rok 2018 vrchol v počtu lidí přistěhovaných do Jeruzaléma: 12 800 osob.

Jeruzalémští žijí dlouho. Přibližně 84 400 obyvatel je starších 65 let, což je největší absolutní populace starších lidí v Izraeli, ale tvoří pouze 9 % v rámci populace Jeruzaléma (ve srovnání s 15 % v Tel Avivu a 20 % v Haifě).

Východní Jeruzalém

Poprvé od roku 2015 dochází k poklesu meziročního růstu arabské populace; propast mezi ročním růstem židovské populace a arabské populace se tak stále zmenšuje. Před deseti lety činil rozdíl 1,9 % (roční přírůstek židovské populace 1,0 %; arabské 2,9 %), ale dnes činí 0,6 % (1,8 % v kontrastu s 2,4 %).

Počet arabských studentů vzrostl – na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě o 25 %; 52 % na vysokých školách a přes 33 % v městských akademických institucích.

Až do epidemie covidu byla extrémně nízká míra nezaměstnanosti mezi arabskými obyvateli, přičemž arabská nezaměstnanost mužů v produktivním věku dosahovala 3 %, podobně jako v Izraeli, a také 3 % mezi Arabkami v produktivním věku (5 % v Izraeli).

Pracovní síla

Stále existuje velká genderová nerovnost v pracovní síle s 20 % mzdovým rozdílem mezi muži a ženami v Jeruzalémě. Oproti tomu v Tel Avivu je to 32 %, v Haifě 35 % a celkově v Izraeli 33 %.

Procento žen pracujících v hi-tech v Jeruzalémě (5,1 %) je stále o něco nižší než u mužů (7 %), zatímco v Tel Avivu a Haifě je tento rozdíl téměř dvojnásobný. Zároveň je zde výrazný nárůst účasti charedi žen v hi-tech: 10 % hi-tech zaměstnanců jsou ultraortodoxní, z toho 80 % ženy.

Jeruzalém je i nadále druhým největším finančním centrem v Izraeli, ve městě pracuje 349 000 zaměstnanců (9 % všech zaměstnanců v Izraeli), na rozdíl od 425 000 v Tel Avivu (11 %) a Haifě (5 %), kde pracovní síly tvoří 16 700 mužů charedi. Počet zaměstnanců přijíždějících z Tel Avivu za prací do Jeruzaléma se zvyšuje – zatímco v posledních třech letech bylo takových zaměstnanců Tel Aviv – Jeruzalém 2 100, letos došlo k nárůstu o 43 % na 3 000 zaměstnanců. Počet Jeruzalémců, kteří pracují v Tel Avivu, se během roku 2019 nezvýšil.

Cestovní ruch

Jeruzalém poprvé překonal Ejlat v počtu hotelových pokojů (11 100) a toto číslo je nyní nejvyšší v Izraeli. Nedávno schválený projekt ještě přidá v nadcházejícím roce dalších 500 hotelových pokojů. Zároveň je zde v uplynulém roce neustálý nárůst počtu turistů, kteří přenocují v jeruzalémských hotelech o 1,26 milionu nocí na celkových 4,17 milionu.

PEGGY SIDOR, The Jerusalem Post

Překlad Ráchel Polohová

(Vyšlo v The Jerusalem Post, 6. května 2021; otištěno se svolením autorky.)