Jehošuovy první zkušenosti s psaním

AB Jehošua. Foto: Arielinson přes Wikimedia Commons

Až do svých 18 let psal mladý Avraham Jehošua skeče a povídky, aby pobavil spolužáky a kamarády. Pak si „Buli“ uvědomil, že se stane spisovatelem.

Ve věku 85 let po dlouhém boji s rakovinou zemřel spisovatel A. B. Jehošua. Jeho bohatý archiv byl uložen v izraelské Národní knihovně již v 80. letech 20. století. Badatelé na poli literatury jsou tak nyní zváni, aby si prohlédli tento archiv uctívaného spisovatele, v němž si mohou přečíst Jehošuovy skvělé povídky a velké romány, které udělaly jméno mladému a úspěšnému spisovateli, a porovnat je s konečnou podobou děl, která jsme se naučili poznávat a milovat. A tak jsme se rozhodli vrátit na začátek Buliho cesty, na začátek psaní mladého chlapce, který se později stane jedním z velikánů izraelské literatury.

Když byl požádán, aby shrnul svůj život, popsal A. B. Jehošua své dětství a dospívání jako boj o přežití a řekl, že není nostalgickým člověkem. Dále poznamenal, že jeho osobní životopis nesloužil jako důležitý materiál, z něhož by tvořil literaturu. Ale co první věci, které napsal? Najdeme zde nitky, které by se táhly celou šíří jeho tvorby až do dospělosti?

Mladý A. B. Jehošua a jeho první povídka

Ve velkých dramatech, která Jehošua napsal, hrál vždy hlavní roli humor – někdy stojí jako hlavní postava na jevišti a někdy poskytuje jen základ pro drama. Pokud navštívíme autorův archiv, zjistíme, že už Jehošuovy první doteky s psaním byly humorné. Patnáctiletý Avraham začal svou kariéru fejetonem. Dnes tento žánr z naší oblasti vymizel, ale v době Jehošuova mládí a jako dědictví zábavního divadla, které povstalo v Britském mandátu Palestina, kde se Jehošua narodil, ještě prosperoval a vzkvétal. Avraham Jehošua psal a produkoval tytéž krátké vtipné skeče ve skautském hnutí, na slavnosti zakončení studia posledního ročníku gymnázia v jeruzalémské čtvrti Rechavia anebo i jen tak pro zábavu – aby pobavil partu.

Závěrečné vysvědčení Avrahama Gabriela Jehošuy, absolventa literárního
oboru gymnázia

Hlavním motivem těchto krátkých skečů je touha po svobodě a touha čas od času „se ulít“ z vyučování, touha, která oslovuje všechny žáky v Izraeli i ve světě, ať jsou kdekoli. Zvláště zábavným příkladem je povídka Prolomit plot, fejeton věnovaný důležitému tématu: Jak se dostat ze školy, když už v ní jste? Jisté je, že se nedá vkládat žádná naděje do Šomera Jehudy, protože „je tvrdohlavý jako mezek. Řeknete mu, že vaše babička se chystá odejít a on není ochoten vás propustit. Dopisy od amerického prezidenta adresované vám a čekající na poště, snídaně, kterou jste už tři dny nedojedli – nic nepomůže. Pro něj neexistují důvody“.

Až do svých 18 let Avraham Jehošua netušil, že jeho osudem v životě je stát se spisovatelem. V pozdějším rozhovoru vyprávěl, jak se v osmé třídě (ve dvanácté třídě) „dotýkal slov a skrze ně se dostal k literatuře.“ V tomto věku a u příležitosti absolutoria na gymnáziu v jeruzalémské čtvrti Rechavia napsal a uvedl Labutí píseň židlí. A právě zde, ve fejetonech zasvěcených nejabsurdnějším tématům, se začal formovat literární styl budoucího spisovatele.

Dopis dešťů – úvod první povídky A. B. Jehošuy

Tento fejeton poskytuje pohled nejen na jeho psaní, ale také na období, ve kterém byl napsán – počátek 50. let v mladém Státě Izrael. Labutí píseň židlí pojednává o loučení studenta gymnázia. Osmnáctiletý student Avraham od začátku zdůrazňuje, že se nejedná o rozloučení s učiteli, kteří „vlastně jsou jen dočasní a odcházejí, což je způsob učitelů na gymnáziu: létat, uletět nebo umřít“, a ani se studenty, kteří „v podstatě jen přijdou a odejdou“, a také ne se „zdmi a stěnami gymnázia … protože už byl vydán dekret v této zemi, že nebude člověka, který by pobýval ve svém domě déle než rok, ale půjde a bude vykořeněn, půjde od bytu k bytu, od chýše k chatrči, k chatě, příbytku, vile… a zase zpátky (nedej Bože).“ A proto se chlapec, který absolvuje, rozhodne rozloučit se židlí, na které seděl – židle se totiž ve škole nikdy nemění a přechází jako dědictví další generaci.

Takto je napsána pasáž o židli, ve stylu připomínajícím v něčem už styl dospělého spisovatele:

„A slunce už sestoupilo mezi hory a zůstaly jen paprsky jeho světla, které ospravedlňujíce se a oťukávajíce se o stěny prosily o slitování a odpuštění za jho, které způsobily v poledne – bylo totiž velké horko.

A povzdechla moje židle a poněkud zasténala pod množstvím tuku a její oči posmutněly. Jestli si řekneš, že ta ubohá židle snad lituje, že končíš a nastupuješ vojenskou službu, mučení a utrpení, tak neznáš vůbec duši židle. Naopak. Ta je šťastná, že jdu do armády, kde, jak ví, neuvidím ani obrys židle a celý den budu jen pobíhat…

A zatímco vám to všechno vyprávím, židle se ponořila do spánku… a viděl jsem, že slunce zapadlo, a tak jsem se sebral, abych šel…“

Labutí píseň židlí – fejeton na závěrečné oslavy zakončení posledního ročníku na gymnáziu

Od fejetonů, které pronášel před davem svých spolužáků či kamarádů, přešel A. B. Jehošua k literárnímu psaní. Dopis dešťů byla jeho první povídka – jak poznamenal na okraj kopie této povídky psané na stroji a uložené v archivu. Povídka vznikla pravděpodobně v roce 1953 nebo 1954 a je psána tak agnostickým stylem, že Aharon Meged, který byl redaktorem literárního časopisu Masa, napsal v reakci tehdejšímu zanícenému vzkvétajícímu literátovi: ‚‚Ano, není to špatné, něco na tom je, ale jak je vůbec možné psát tak dokonalou imitací Agnona?‘‘

Příběh vypráví o důležitém dopise, který jen stěží dorazí na místo určení, a o pisateli dopisu, kterému je zatěžko přijmout zlý rozsudek.

Přechod k literatuře byl rázný, ale ne absolutní, o čemž svědčí i pozdější fejetony, které nadále vznikaly z Jehošuova pera – a to i během jeho služby v armádě. Šabat na hoře Hermon – jejíž podtitul není nic menšího než Další kapitola o počtu židovských válek, vypráví o tom, jak jednou o šábesu, kdy bylo na hoře obzvlášť rušno vyhnala jednotka, v níž sloužil i desátník Avraham Jehošua, při běžné rutinní bezpečnostní kontrole z Hermonu izraelské turisty.

V roce 1963 vydává A. B. Jehošua svou první knihu – sbírku povídek nazvanou Smrt starého muže. Jeho prvním románem je Milenec, který vyšel v roce 1977. V 80. letech přispěl svým archivem do Národní knihovny, což pomohlo zachovat koncepty jeho děl – většina konceptů krátkých povídek, které napsal, však nebyla dochována. Přesto je ale hojný archiv bohatým dokladem autorského díla jednoho z pilířů hebrejské literatury.

Prolomit plot

Putování spletitým archivem nás mimo jiné zavedlo i k jednomu souboru, který podle Jehošuy obsahoval „několik výroků, které jsem si vzal ze svého diáře“. Druhé rčení zde uvedené znělo „Umění není povolání, ale rozsudek.“ Zesnulý A. B. Jehošua k němu přidal svůj vlastní výklad:

„Když je člověk uchvácen vůlí tvořit, nevidí to jako povolání, ale jako rozsudek. Známe jména známých a úspěšných umělců, ale vedle nich jsou tisíce umělců, kteří nejsou uznáváni a nedostávají peněžní odměnu, a přesto neupouštějí od své oddanosti umění, která je okrádá o čas a peníze a někdy i ničí jejich rodinný život. Jako by byli odsouzeni. Rozsudek těžký a vysilující. Ale rozsudek hlubokého významu. A i když jsou plody jejich tvorby v očích druhých a někdy dokonce i v očích samotných tvůrců, nahlíženy jako ubohé a nehodné, nikdy se nevzdávají naděje, že snad přijde den a z nitra jejich oddanosti a hledání v místě, na němž se uvěznili z vlastní vůle, jim vysvitne poselství, které okamžitě věnují světu jako dar.“

Chen Malol

(z hebrejštiny přeložila Ráchel Polohová)

Tento článek je otištěn s laskavým svolením Izraelské národní knihovny. Původní text byl publikován na TheLibrarians (https://blog.nli.org.il/), oficiálním online publikačním webu Izraelské národní knihovny věnované židovské, izraelské a blízkovýchodní historii, dědictví a kultuře.