Česká unie židovské mládeže získala ocenění v Lisabonu

Členové ČUŽM s diplomem Developing Union of the Year Award

S Emmou Günsberger, členkou letošní rady ČUŽM, jsme si povídali o proběhlých i dalších plánovaných akcích unie a o tom, jak byly jejich aktivity oceněny v Evropě.

Jak bys zhodnotila poslední aktivity, které jste jako unie pořádali během léta?

O prázdninách jsme měli o něco méně akcí, protože lidé vyjíždějí mimo Prahu a jsou hodně zaneprázdnění. Využili jsme ale příležitosti a zorganizovali jsme brigádu na židovském hřbitově, což je taková tradiční aktivita, kterou ČUŽM dělá každý rok a dostáváme na to finanční grant od NFOH. Ve spolupráci s Matanou, a.s. vždycky vybereme židovský hřbitov, který by zasluhoval nějaký generální úklid, protože se mu dlouho nikdo nevěnoval, a jedeme tam s dobrovolníky na brigádu. Letos jsme vyjeli do Nové Cerekve. Bylo nás nakonec deset a udělali jsme tam kus práce, přestože to byl hřbitov, který byl nakonec výrazně větší, než jsme si původně představovali. Naštěstí jsme ale byli dobře vybavení, protože jsme sehnali všechno možné náčiní. Všechny nás ta práce hodně nabila a byli jsme sami překvapeni, kolik jsme toho zvládli a že ten rozdíl byl opravdu poznat. Přišla nás tam navštívit i tamní místostarostka, která nám zařídila odvoz odpadu. Na akci byla příjemná komunitní atmosféra a mohli jsme se jít podívat i do místní krásné synagogy.

Aktivity, které ČUŽM pořádá jsou hodně pestré, nedávno jste uspořádali i jeden tvořivý workshop…

Vyráběli jsme mezuzy z keramiky pod vedením mojí maminky, která je srdcem výtvarnice. Zrovna včera jsem byla vyzvedávat hotové výrobky a dopadlo to výborně. I moje máma byla překvapená, že i lidé, kteří nikdy keramiku nedělali, si mohou odnést kvalitní výrobky, za které se vůbec nemusí stydět a mohou si je připevnit v pokojíčku na dveře.

Na konci srpna jste se ty a další členové ČUŽM vydali na Summer U. Můžeš nám nějak přiblížit, o jakou akci se jedná a jaký program je tam pro mladé Židy připravený?

Je to každoroční akce EUJS (European Union of Jewish Students), což je organizace, která zastřešuje nás a dalších 160 000 evropských Židů. Summer U probíhá každý rok, pokaždé v jiném evropském městě, letos to bylo v Lisabonu. Je to příležitost pro všechny mladé Židy z evropských unií, aby se tu sešli a sdružovali se.

Po celý týden je tam připravený program od rána až do večera a je tam spoustu aktivit, které může člověk dělat. Jsou tam například různé sessions – přednášky, workshopy nebo panelové diskuze, kde se probírala témata od klimatických změn až po antisemitismus v Evropě. Většinou jsou tři sessions paralelně a ty si můžeš vybrat, které se zúčastníš. Pokud nechceš na přednášku, můžeš třeba vyrazit na organizovaný výlet nebo strávit čas v hotelu u bazénu. Večer ještě bývají různé party nebo třeba filmová promítání. Každý si tam může najít něco svého.

Co se tam nejvíce líbilo tobě?

Podle mě je to skvělý koncept. Poznala jsem spoustu lidí z celého světa a potkala jsem tam i kamarády z Taglitu nebo Szarvase. Je to velký zážitek, a protože je ten program takový intenzivní, člověk si z toho hodně odnese. Já jsem hodně chodila na přednášky pro union leaders, například o tom, jak více zapojovat členy, aby se podíleli na chodu svých unií. Bavili jsme se tam s jinými uniemi, o tom, jaké problémy řeší, a porovnávali jsme si svoje zkušenosti.

ČUŽM získala na Summer U také nějaké ocenění…

Jednu noc jsme tam měli takový galavečer, na kterém měl mimo jiné na začátku přes videozáznam proslov Jicchak Herzog, prezident Izraele. Předávali nám tam různá ocenění a ČUŽM získala cenu Developing union of the year, za nejvýraznější pokrok od našeho začátku působení. Bylo pro nás obrovské uznání to, že naši práci vidí, a bylo to i skvělé PR, protože se o nás začali lidé více zajímat. Pár lidí nás oslovilo i s tím, že když budou někdy v Praze, rádi by se zastavili na naší akci. Bylo to od EUJS takové hezké gesto a hodně to pro nás znamenalo.

Na Summer U se tradičně volí i nový prezident EUJS. Jak dopadly volby letos?

Na General Assembly, což je taková schůze, kde se řeší záležitosti EUJS, jejíž zástupci jsme vlastně my, jednotlivé rady unií, jsme zvolili za prezidentku Avital Grinberg z Německa, která má už zkušenosti z velkých židovských organizací. Nahradila tak Eliase Draye z Francie, který tuto funkci zastával doteď. Na této schůzi se mimo jiné hlasuje také o stanovách, schvaluje se rozpočet nebo zde můžeme představit i nějaké svoje návrhy.

Zpátky k aktivitám ČUŽM – jak proběhl letošní JudaFest?

JudaFest pro nás byl zatím asi největší výzvou. Museli jsme si vyjasnit, jaký koncept by ta akce měla vůbec mít. Trochu jsme i bojovali s načasováním, protože o den později začínal Štetl Fest v Brně a spoustu stánkařů by nezvládlo koordinovat obě akce. Nakonec jsme akci uspořádali v Kampusu Hybernská, měli jsme tam stánky, například s výrobky z Becalelu nebo krásným zpěvníkem Šana Tova. Na programu byl také rozhovor s Rabínkou v zácviku Kamilou Kopřivovou a hudební vystoupení Elisy Spevákové. Byla to naše první veřejná akce a myslím, že nakonec vše dopadlo dobře.

Co máte v plánu dál?

Plánujeme malou oslavu Roš ha-šana 25. září a na konci měsíce ještě vyjíždíme do Olomouce na seminář, což bude taková třídenní vzdělávací akce. Půjdeme tam společně na komentovanou prohlídku židovské Olomouce a okolí a v plánu máme i nějaké svoje přednášky, různé seznamovací hry a společně tam také strávíme šábes.

Na Jom kipur půjdeme společně do synagogy a určitě budou ještě nějaké další akce do konce roku, například na Sukot a Chanuku.

Ptala se Anna Bendová

Foto archiv Emmy Günsberger