JudaFest 2022

První zářijový den proběhl 11. ročník festivalu české židovské kultury – JudaFest. Akci každý rok pořádá Česká unie židovské mládeže a program byl otevřen široké veřejnosti. Za svou dobu konání změnil festival několikrát svůj koncept podle toho, jaká rada zrovna ročník organizovala. Po covidové pauze se festival vrátil do Kampusu Hybernská v Praze jakožto jednodenní akce, kde zájemci mohli navštívit stánky židovských organizací – např. JCC Prague (Jewish community center) nebo sociální podnik Becalel. K občerstvení byl k dispozici stánek košer pekárny a vinárny Le Caveau.

Jako doprovodný program byl připraven LIVE JCC podcast s Rabínkou v zácviku Kamilou Kopřivovou – diskuzi moderoval jeden z členů rady ČUŽM Matěj Podlešák. Festivalový program byl zakončen i hudebním doprovodem.

JudaFest jako každý rok byl finančně podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu a Federací židovských obcí v ČR.

Elisa Speváková

Text a foto autorka